Advert
Advert

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ yayınlandı

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 21 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının  Desteklenmesine İlişkin Tebliğ yayınlandı
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının  Desteklenmesine İlişkin Tebliğ yayınlandı Yalçın Karataş
Advert

Konuyla ilgili olarak Samsun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nail Kırmacı açıklamada yaptı.
Kırmacı; “Bu Tebliğin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Düzenleme dahilinde küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir. Program çerçevesinde İlimizde desteklenecek ekonomik yatırım konuları ve hibeye esas proje tutarları şu şekilde belirlenmiştir:
a) Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar için 1.500.000 ₺,
b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece ham derinin işlenmesine yönelik yatırımlar için 2.000.000 ₺,
c) Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlar için 1.500.000 ₺,
ç) Çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlar için 1.500.000 ₺,
d) Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar için 2.000.000 ₺,
e) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera, seraların yapımına yönelik yatırımlar için 2.000.000 ₺,
f) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemlerine yönelik yatırımlar için 500.000 ₺, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları için 500.000 ₺’dır.
Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanmaktadır. Hibeye esas proje tutarının % 50’sine hibe yoluyla destek verilir, diğer %50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür. Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 30.000 ₺ olup, bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez. Proje toplam tutarının; belirlenen hibeye esas proje tutarını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilir ve yatırım süresi içerisinde tamamlanır.
Proje başvuruları bu tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak olup, programa ait uygulama rehberi, başvuru formları ve bilgilendirici dokümanlar ile satın alma kitabı “www.tarim.gov.tr” internet sayfasından temin edilebilir.
Gerçek ve tüzel kişiler tarafından bu tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi yine gerçek ve tüzel kişiler tarafından bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren 45 (kırk beş) gün içerisinde elektronik ağ “www.tarim.gov.tr” internet adresinden yapılır. Son başvuru tarihi bitiminde elektronik ağ başvurular için veri girişine kapatılır ve yapılan başvurular son haliyle işleme alınır.
Başvuracak gerçek ve tüzel kişiler program konusunda İl Müdürlüğümüz İl Proje Yürütme Biriminden bilgi alabilirler.”

Advert
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Beyin felcinde zamana karşı yarış
Beyin felcinde zamana karşı yarış
Ferrero'dan birinciye ödül!
Ferrero'dan birinciye ödül!