'Yeni Türkiye'de Marka-Dünya-Küresel Kent Samsun Modeli'

AK Parti Samsun Milletvekili Aday Adayı Prof. Dr Hakan Altıntaş, "Yeni Türkiye'de Marka-Dünya-Küresel Kent Samsun Modeli" hakkında konuştu.

'Yeni Türkiye'de Marka-Dünya-Küresel Kent Samsun Modeli'

Altıntaş, "Samsun kentinin Avrupa Birliği ve özellikle Rusya merkezli hizmet sektöründe öne ortaya çıkabilmesi için bazı önlemlerin alınması zorunludur. Samsun kentinin geniş çaplı uluslararası bağlantılarının gerektirdiği yetenekler (bilgi ağları), kültürel farklılıklar (kültürel ağlar) ve düzenlemeler (hükûmet ağları) arasında eş güdümün sağlanması kentin geleceğini şekillendirecektir. Avrupa Birliğinin ve Rusya’nın bölgesel entegrasyonu süreci yalnızca bölge dışı ağları geliştiren, teşvik eden bir yapıyı ön plâna çıkarmamaktadır. Bu süreç aynı zamanda Samsun kentinin geniş çaplı uluslararası bağlantılarında değişikliğe yol açacağı ileri sürülebilir. Samsun kentinin Rusya ile olan ticari ilişkilerinin artması kentin markalaşması ve uluslararası pazarlarda yükselmesi sonucu ancak rasyonel bir modelle gerçekleştirilebilir. Küreselleşen dünyada uluslararası rekabetin hızla arttığı görülmekte uluslararası piyasalarda yarışabilmek için üstün rekabet gücüne sahip olmak gerekmektedir. Rekabet gücünü belirleyen en önemli etkenler ise fiyat ve kalitedir. Daha düşük maliyet ve daha yüksek kalitede ürünlerin dünya pazarlarında rekabet etme gücü bulunmaktadır. 

Rusya’da faaliyet gösteren Türk kökenli ve diğer yabancı firmaların artan sayıları Rusya ve Samsun arasında güçlü bağımlılıklar kuracaktır. Güç yapısındaki yeni değişimler, Samsun kentinin hâlihazırda sahip olduğu sınır ötesi kaynakların başka Rus kentlerine doğru kanalize edilmesi mümkündür. Yabancı firmaların gerek Samsun gerekse Rusya kentlerindeki faaliyetleri bu yerleşim yerlerinin ekonomik alt yapısının güçlenmesini sağlayacaktır. Samsun ve özellikle güney Rusya’daki kentler arasında sağlanacak iş birliği ortamı ortak faydalar üretilmesini sağlayacaktır. Türkiye’nin giderek artan uluslararası ilişkileri ve dünya ekonomisindeki payını artırma çalışmaları özellikle hizmet sektöründeki ağsal yapılarda değişikliğe yol açmaktadır. Türk işletmelerinin daha etkin olması için Rusya kentlerindeki bazı hizmet sektörü firmalarının teşvikine rağmen Samsun’da faaliyet gösteren işletmeler bu yeni pozisyona kendini alıştıramamıştır. Samsun’daki işletmelerinin çoğu uluslararası olma yeteneği kazanamamıştır. Samsun kentindeki ekonomik faaliyetler konusundaki düzenleyici işlemlerin azaltılması ve yeniden yapılandırılması, profesyonel ve eğitime önem veren örgütsel yapıların kurulması gerekmektedir. Böylece Samsun kenti küresel ekonomik faaliyet akımlarını kendisine çeker ve marka-dünya kenti ve küresel bir kent olma yolunda ilerleme imkanına kavuşur. Rusya ve Samsun kentleri arasındaki değişimin etki gücü ağsal yapıda kendini göstermektedir. Rusya kentlerindeki ekonomik yapı, Avrupa Birliğinin uyguladığı politikalar nedeniyle uzun süredir izole edilmenin ataletini taşımaktadır. Ruslar, önemli konularda Türkiye’yi karar mekanizması dışında tutmuş sadece yükümlülük yüklemiş kendi üstüne düşen görevleri yapmaktan daima kaçınmıştır. Samsun kentin kurulacak yeni ekonomik modelle sahip oldukları alt yapı ve küresel hizmet sektörü ağlarıyla uluslararası firmaları kendisine çekmelidir. Diğer Karadeniz kentler yukarıda sayılan niteliklere sahip olmadığından cazibe merkezî değildir. Samsun kentiyle Karadeniz’de rekabet edecek herhangi bir kentin bulunmaması kentin büyüme ve güç ilişkileri açısından diğer kentlere karşı avantajlı kılmaktadır. Türkiye’deki devlet sistemi ve ticaret bankaları rekabeti teşvik ederken, diğer yandan da Türk bankaları kendi yerel pazarlarını korumaktadır. Avrupa merkezli müşteri odaklı ekonomik faaliyet akımlarının fiziksel olarak Samsun kentinde yerleşimi sağlanmalıdır. Kanaatimce, Samsunda faaliyet gösteren firmalar görünüşte rasyonel iş yaptıklarını belirtse de karar alma mekanizmalarının yavaşlığı nedeniyle etkin çalışma yeteneğinden yoksundur. Samsun bu açılardan etkin ve verimli bir yapıya kavuşturulursa söz konusu faaliyetleri kendisine doğru çekebilir."

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2015, 22:34
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner4