Samsun Barosu'dan 2017 yılı CMK Ücret Tarifesi'ne ilişkin açıklama

Samsun Barosu Başkanı Av.Kerami Gürbüz 2017 yılı CMK Ücret Tarifesi’ne ilişkin basın açıklaması yaptı.

Samsun Barosu'dan 2017 yılı CMK Ücret Tarifesi'ne ilişkin açıklama

Samsun Barosu Başkanı Av.Kerami Gürbüz 2017 yılı CMK Ücret Tarifesi’ne ilişkin basın açıklaması yaptı. 

Açıklamada şu sözlere yer verildi. : Ceza Muhakemesi Kanunu m.147/1-c’de; şüpheli veya sanığın ifadesinin alınmasında veya sorguya çekilmesinde müdafi seçme hakkının bulunduğu ve avukatın hukuki yardımından yararlanabileceği, müdafiin ifade veya sorguda hazır bulunabileceği hususlarının şüpheli veya sanığa bildirileceği, şüpheli veya sanığın müdafi seçecek durumda olmadığı ve bir müdafi yardımından faydalanmak istediğinde baro tarafından şüpheli veya sanığa müdafi tayin edileceği öngörülmüştür.
Bu kapsamda "Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince –Barolar tarafından- Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2017 yılı Tarifesi" -"CMK Tarifesi"- 31 Aralık 2016 tarih ve 29935 sayılı (3.mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu tarifeye göre :
“(1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;
a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 260 TL,
b) Sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için 405 TL,
c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 445 TL,
ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 800 TL,
d) Çocuk mahkemeleri;
    1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 445 TL,
    2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 800 TL,
e) Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için 445 TL,
f) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 445 TL,
g) Kanun yolları mahkemeleri;
    1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 800 TL,
    2) Yargıtay’da görülen duruşmalı davalar için 900 TL,
ödenir.” Şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.  Bu ücretler brüt olup bu ücretlerden yüksek oranlarda KDV ve stopaj kesintisi yapılması net ücretleri çok daha aşağılara çekmektedir.
Örneğin,  
* Hazırlık ve sorgu için avukata 260,00-TL üzerinden 44,07-TL stopaj ve 39,66-TL KDV kesintisi yapıldıktan sonra kalan miktar 176,27-TL’dir.
* Sulh Ceza Hakimliğinde yürütülen bir işlem için görevlendirilen avukata 405,00-TL üzerinden 68,64-TL stopaj ve 61,78-TL KDV kesintisi yapıldıktan sonra kalan miktar 274,58-TL’dir.
* Asliye Ceza Mahkemesinde görülen bir dava için görevlendirilen avukata 445,00-TL üzerinden 75,42-TL stopaj ve 67,88-TL KDV kesintisi yapıldıktan sonra kalan miktar 301,69-TL’dir.
* Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir dava için görevlendirilen avukata 800,00-TL üzerinden 135,59-TL stopaj ve 122,03-TL KDV kesintisi yapıldıktan sonra kalan miktar 542,37-TL’dir.
Bu ücretlerin zorunlu müdafii olarak hizmet verecek avukatın emeğinin karşılığı olamayacağı aşikardır. Özellikle örneklendirmek gerekir ise Ülkemiz koşullarında Ağır Ceza Mahkemelerindeki davaların ortalama süresini ve hatta Ağır Ceza Mahkemeleri’ndeki bazı duruşmaların gün boyu dahi sürdüğünü göz önüne aldığımızda zorunlu müdafilik hizmeti veren avukata Ağır Ceza Mahkemeleri için yeterli görülen ücretin verilen hizmetin karşılığı olmaktan ne kadar uzak olduğu açıktır. Bir de buna tutuklu müdafiinin müvekkili ile cezaevine görüşmeye gidiş gelişlerini ve bunun için harcadığı zamanı ve parayı da ilave ettiğimizde müdafilik ücreti olarak öngörülen ve ödenen ücretin avukatın masraflarını dahi karşılayamayacağı tartışmasızdır. Tüm bunlara Ağır Ceza dosyasının temyize gitmesi ve dosyanın temyizden bozulup gelmesi ihtimalini de ilave edersek kararın kesinleşmesine kadar devam edecek bu süreçte avukatın angaryadan da daha ağır bir yük altına girdiği izahtan varestedir. Sonucunda ise  mesleğinin gerektirdiği özen ve titizlikle tüm bu süreci yürütmek ve takip etmek yükümlülüğünde olan avukata, tüm bu yükümlülükler için ödenen net miktar 542,37-TL gibi çok düşük bir rakamdır.
Bu tarife ile avukattan ulvi bir görevi yapması yerine adeta angarya yolu ile hizmet vermesi beklenmektedir. Oysa bu durum, Anayasa’da ifadesini bulan angarya yasağına aykırıdır. Bu ücretlerle ve bu anlayışla CMK zorunlu müdafilik hizmetleri meslektaşlarımız açısından sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır.
Uluslararası sözleşmelerin, Anayasa’nın ve tabii ki bunların ötesinde evrensel hukuk kurallarının ve insan haklarının bir gereği olan bu hizmetin verilen emeğe, ekonomik koşullara ve makul ölçütlere uygun da ücretinin olması gerekir. Lakin yıllardan beri bu ücretler iyileşmek yerine alım gücü bakımından bilakis daha da azalmaktadır.
Tüm bu gerçeklerden hareketle Samsun Barosu tarafından CMK 2017 yılı ücret tarifesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 30.01.2017 itibariyle Danıştay nezdinde dava açılmıştır." denildi.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2017, 10:13
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner4