Samsun Üniversitesi Rektörlüğü'nden Öğretim Elemanı İlanı

Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı alıyor!

Samsun Üniversitesi Rektörlüğü'nden Öğretim Elemanı İlanı ABONE OL

Samsun Üniversitesi; aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine 13.09.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak eklenen Geçici Madde 2 uyarınca 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemam Kadrolarma Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Başvuru Yerleri

Öğretim Görevlisi: İlgili Birimler Sınav Takvimi:

Duyuru Başlama Tarihi : 31.12.2018

Son Başvuru Tarihi : 15.01.2019

Ön Değerlendirme Tarihi : 18.01.2019

Sınav Giriş Tarihi : 24.01.2019

Sonuç Açıklama Tarihi : 30.01.2019

Sonuçların ilan edileceği internet adresi: https://www.samsun.edu.tr

Kadrolara Başvuracak Adaylar:

(1) Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı, Açıklaması ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, email v.s.) açıkça belirtilecektir.

(2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

(3) Özgeçmiş,

(4) Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve lisansüstü öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğim gösteren onaylı belge)

(5) Lisans Transkripti (onaylı belge) (4'ltik ve 5'lik not sisteminin 100'lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK'ün belirlediği dönüşüm tablosu esas alınacaktır.)

(6) ALES Belgesi

(7) 2 adet fotoğraf

(8) Yabancı Dil Belgesi

(9) Tecrübe durumunu gösterir belge (ilan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

(10) Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

Başvurular ilgili birimlere, Rektörlük için ilan edilen Öğretim Görevlisi kadrolarma başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Önemli Notlar

(1) Adayların herhangi bir kuruma karşı Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

(2) İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden terhis, tecil veya muaf durumunda olması gerekmektedir.

(3) Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvurulan değerlendirmeye alınmayacaktır.

(4) İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

(5) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

(6) İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

* Atanmaya hak kazanan Aday/Adaylarm tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır. Duyurulur.

REKTÖRLÜK/Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)

memurlar.net

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner4