banner341

Üniversitelere öğretim elemanı atama izni verildi!

Cumhurbaşkanlığı tarafından yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadro ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 2 bin 400 atama izni tahsis edildi!

Üniversitelere öğretim elemanı atama izni verildi! ABONE OL

Bilindiği üzere, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinde yer alan; "Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlarının; memur ve öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri yıllık atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin hususlar, öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınmak suretiyle, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının müşterek teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca belirlenir." düzenlemesi çerçevesinde yükseköğretim kurumlarına alınacak öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına dair yıllık atama sayıları Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenmektedir.

Bu kapsamda, 2020 yılının birinci atama izinleri 20 Şubat 2020 tarihinde yükseköğretim kurumlarına dağıtılmış, toplamda 127 devlet üniversitesine 1600 atama iznini tahsisi yapılmıştı.

Bu defa, ikinci atama izinlerinin dağılımı 28 Temmuz 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile gerçekleştirilerek 127 devlet üniversitesine toplamda 1700 atama izninin dağılımı gerçekleştirilmiştir.

İlave olarak, COVID-19 pandemisi dolayısıyla 200 atama izni eğitim öğretim süreçlerinin aksamaması için öğretim görevlisi olarak üniversitelere ayrılmış olup, 500 kadro ise öncelikli alanlar kapsamında araştırma görevlisi kadrolarına atamalarda kullanılacaktır. Toplamda 700 atama izninin dağılımı yükseköğretim kurumlarına YÖK tarafından yapılacaktır.
Böylelikle, 2020 yılında öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarında kullanılmak üzere toplam 4 bin atama izninin dağıtımı gerçekleşmiş olacaktır.

Kaynak: Memurlar.net

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner4