banner341

Çiftçilere Münavebe Şartı

Bitkisel Üretim Desteklemelerinden Yararlanmada Münavebe (Ekim Nöbeti) şartı getirildi.

Çiftçilere Münavebe Şartı ABONE OL

"Ekim nöbeti uygulamasının ayrıntılarını açıklayan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim SAĞLAM şunları söyledi:
Münavebe diğer adıyla Ekim nöbeti; aynı tarım alanı üzerinde farklı kültür bitkilerinin düzenli aralıklarla arka arkaya yetiştirilmesidir. (örneğin buğday hasadından sonra ayçiçeği, ayçiçeği hasadından sonra soya veya soya hasadından sonra şekerpancarı yetiştirilmesi gibi)
Sağlam şöyle devam etti:
Münavebede amaç toprağın üretkenliğinin sürdürülebilmesi ve birim alandan elde edilen verimin artırılması olup, Bakanlığımızca örtüaltı üretimler ve çeltik hariç olmak üzere bir parsele aynı tek yıllık bitki arka arkaya üç kez ekilirse 3 üncü ekiliş için destekleme ödemesi yapılmayacaktır. Ürünlerin kontrolü yapılırken, parsellerde kayıtlı tek yıllık ürün türleri sistem (ÇKS) tarafından kontrol edilecek, ÇKS’de kayıtlı tek yıllık ürünlerin kullanım şekillerine bakılmayacak, tek yıllık ürün türlerinde aynı ürün türü arka arkaya 3 kez gelmiyorsa destekleme ödemesi yapılacak,aynı tek yıllık tür 3 kez arka arkaya geliyorsa üçüncü ekiliş için destekleme ödemesi yapılmayacaktır. ÇKS de kayıtlı bir parselin; bölünmek suretiyle farklı tek yıllık ürünlerin ekilmesi halinde ise bu parsellerde münavebe uygulaması yapıldığı kabul edilerek destekleme ödemesi yapılacaktır.
Ödemede parsel kayıtı esas olup; kira veya malik değişikliği suretiyle kullanım haklarının başka çiftçilere geçmesi halinde bu parsellerin 2018-2019 üretim yılları ürün kayıtları sistem (ÇKS) tarafından kontrol edilerek arka arkaya aynı tek yıllık ürün 3. kez ekilmişse üçüncü ekiliş için destekleme ödemesi yapılmayacaktır.Hisseli arazilerde aynı parsel için hissedarların hisseleri oranında ayrı ayrı başvurularında; bu parseller başvuru sahibi çiftçi adına değerlendirilecektir. Bu durumdaki parseller çiftçi ile ilişkilendirilerek başvurduğu parsel için münavebe sorgusu sistem (ÇKS) tarafından yapılacak olup aynı tek yıllık tür 3 kez arka arkaya geliyorsa üçüncü ekiliş için destekleme ödemesi yapılmayacaktır.
Aynı çiftçide aynı parselde aynı üretim yılında birinci, ikinci ve üçüncü üretim olması durumunda; ÇKS ‘de kayıtlı ürünlerin arka arkaya ekilişlerine sistem (ÇKS) tarafından bakılacak ve aynı tek yıllık ürün üçüncü kez arka arkaya ekilmiş ise üçüncü ekiliş için destekleme ödemesi yapılmayacaktır.Aynı çiftçide aynı parselde aynı üretim yılında birinci, ikinci ve üçüncü üretim olması ve bu üretimlerin aynı tek yıllık ürün olmaması durumunda destekleme ödemesi yapılacaktır.Aynı ürün grubundaki bitkilerin (Hububat, Baklagil vb.) birbiri ardına ekilmesi durumunda; Parsellerde kayıtlı ürün türleri sistem (ÇKS) tarafından kontrol edilecek, ekilişi yapılan tek yıllık ürün türleri değiştiği durumlarda münavebe kabul edilecek ve destekleme ödemesi yapılacaktır.
Doğal çayır alanları ve çok yıllık bitki türleri ile ekili/dikili araziler; Mevzuat gereği münavebe şartı çok yıllık bitkilerde uygulanmayacaktır.Kadastro yenileme çalışmaları nedeniyle ada-parsel numaraları değişen alanlar sistem (ÇKS) tarafından Zemin ID ( Zemin Ref) numaralarından kontroller sağlanacak ve yukarıda belirtilen esaslara göre işlem yapılacaktır.
Toplulaştırma nedeniyle değişen parsellerin takibinde ise toplulaştırma yapılan alanlarda parsellerin yerleri, alanları ve ada parsel numaraları değiştiği için toplulaştırma sonrasında değişen bilgileri ile ilk kez kaydı yapılan parsellerin önceki yıllar kayıtları dikkate alınmayacaktır. Bu parsellerde münavebe uygulaması yukarıdaki prensipler doğrultusunda yapılacaktır.
Ekim nöbeti, tarla tarımının organize edilmesinde üzerinde durulacak en önemli konulardan biridir.  Çiftçilerimizin hem tarımsal üretimde verim artışı sağlamaları hem de destekleme ödemelerinde mağduriyet yaşamadan tarımsal desteklerden yararlanmaları adına konuya hassasiyetle yaklaşmalarını, 2020 yılı ÇKS kayıtları sırasında önceki yılların üretim beyanlarının kontrolünü yaparak yeni yılın üretimini planlamalarını, doğru ürünü doğru parsel için beyan etmelerini istiyoruz. 
Ürününüz bol kazancınız bereketli olsun."

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner4