Medical Park ve Liv Hospital 1 – 2 Şubat’ta talep toplayacak

Medical Park ve Liv Hospital hastanelerini bünyesinde bulunduran MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (“MLP Care”) halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 1- 2 Şubat 2018 olarak belirlenen halka arz sonrasında MLP Care’in (ek satışa konu paylar hariç) halka açıklık oranının %31,4 olması bekleniyor.

Medical Park ve Liv Hospital 1 – 2 Şubat’ta talep toplayacak ABONE OL

Türkiye’nin en büyük ve en yaygın özel sağlık kuruluşu olan MLP Care’in fiyat aralığı 24,00 – 28,80 lira olarak belirlendi.* Bu doğrultuda, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1,5 milyar ile 1,8 milyar lira arasında olması planlanıyor.

Halka arzda yeterli talep gelmesi halinde, halka arza konu payların yüzde 15’ine kadar olan kısmının ek satış hakkı kapsamında satılması söz konusu olabilecek.

17 ilde toplam 29 hastanesi bulunan grubun 30 Eylül 2017 itibariyle sona eren 9 aylık dönem itibarıyla hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 artarak 1 milyar 873 milyon TL olarak gerçekleşti.

Medical Park ve Liv Hospital’ı da bünyesinde bulunduran, Türkiye’nin en yaygın özel sağlık kuruluşu MLP Care’in halka arzına ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu’nca (“SPK”) onaylandı. Şirketin, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleri kullanılarak halka arz edilecek payları için 24,00 – 28,80 lira fiyat aralığından talep toplanacak. Talep toplama tarihi 1 – 2 Şubat 2018 olarak belirlenen MLP Care’in 8 Şubat 2018’de Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması öngörülüyor.

MLP Care halka arzı, 2018’in ilk büyük halka arzlarından da biri olacak. Şirketin ortakları olan Turk Ventures Advisory Limited tarafından yönetilen fonlar (“TPEF”), Usta Grubu ve Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Tic. A.Ş. (“Sancak İnşaat”), şirketteki mevcut payları oranında satış gerçekleştirerek, halka arza katılacak. Her üç ortağın halka arz sonrasında şirketteki ortaklıkları devam edecek. Hâlihazırda şirkette büyük ortak olarak yüzde 53,35 ile TPEF, yüzde 23,6 ile Sancak İnşaat ve yüzde 13,81 ile kurucu ortak Muharrem Usta bulunuyor. Şirkette yüzde 10’un altında pay sahibi küçük ortaklar da mevcut.

MLP Care’in halka arzı için Ak Yatırım liderliğinde toplam 21 aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum oluşturuldu. Halka arz edilecek şirket paylarının yüzde 90’ının yurt dışı, yüzde 2,5’i yurt içi bireysel yatırımcılara, %7,5’i ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilmiş durumda. Ek satış hariç olmak üzere, %31,4’ü halka arz edilecek şirketin yeterli talep toplaması halinde, halka arz edilen payların %15’ine kadar ek satış hakkı da kullanılabilecek. Ek satış hakkı ile birlikte şirketin halka açıklık oranı yüzde 36,2’ye kadar çıkabilecek.

Sermaye artışı sonucu elde edilecek gelir, finansal borçlarının bir kısmının kapatılarak finansal yapısının daha da güçlendirilmesi ve böylelikle sürdürülebilir büyümenin devamlılığının sağlanması amacıyla kullanılacak. Ayrıca, halka arz ile birlikte kurumsallaşma, şirket değerinin ortaya çıkması ve şirketin kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi de sağlanmış olacak.

ÖZEL SEKTÖRÜN EN BÜYÜĞÜ

MLP Care, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin “Türkiye’de Sağlık Sektörü Raporu” verilerine göre Türkiye’nin en büyük özel sağlık kuruluşu olma özelliğini de sahip. Sadece gelir açısından değil yaygınlık, hastane ve yatak sayısı bakımından da sektör lideri olan şirket, 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla, 5.330 yatak kapasitesi ile özel hastaneler arasında yüzde 11’lik paya sahip. Türkiye’nin yedi bölgesindeki 17 ilde 29 hastanesi bulunan MLP Care, 2 bini doktor olmak üzere 16 binin üzerinde çalışanla yılda ortalama 2,4 milyon tekil hastaya hizmet veriyor.

9 AYLIK NET SATIŞLARI 1.8 MİLYAR TL, FAVÖK MARJI %15,1

2016 yılı net satışları 2 milyar liranın üzerinde olan şirketin 2014-2016 yılları arasında yıllık ortalama büyümesi yüzde 19,3; Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) büyümesi yüzde 22 olarak gerçekleşti. Şirketin 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla sona eren 9 aylık verilerine göre, net satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 artarak 1 milyar 569 milyon liradan 1 milyar 873 milyon liraya, FAVÖK’ü ise yüzde 27 artarak 222 milyon liradan 282 milyon liraya, FAVÖK marjı da yüzde 15,1’e ulaştı.

HASTANECİLİKTE 25 YILI GERİDE BIRAKTI

Halka arzla ilgili konuşan MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Usta, “MLP Care, hızlı büyüyen bir sağlık kurumu. Sağlık alanındaki yatırımlarına aynı hızda devam etmek; ekonomiye, istihdama ve Türkiye’nin uluslararası arenada sağlık sektöründeki itibarına katkı sağlamak adına yeni bir adım atıyor. Böylece var olan ortaklık kültürüne de dördüncü halkayı eklemiş olacak” dedi.

Hastanecilikte 25 yılı geride bıraktıklarına işaret eden Muharrem Usta, 1993 yılında bir klinikle çıktığı yolculukta karşılıklı güvene dayalı ortaklık kültürünün, bugün Türkiye’nin en büyük hastane zincirini ortaya çıkardığını vurguladı. Usta, şöyle devam etti:

“Gerek Sancak Grubu gerekse Turkven’le gerçekleştirdiğimiz ortaklıklarla, ortaklık kültürümüzü geliştirdik. Şimdi çok daha geniş bir yatırımcı grubu ile ortak olacağız. Şunu söyleyebilirim ki bugüne kadar bütün ortaklarımız bu süreçte memnun oldular. Yeni yatırımcılarımızın da mutlu olacaklarına inanıyorum.”

TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİNDE MARKA OLDU

Türkiye’nin sağlık turizminde önemli bir marka haline geldiğini dile getiren Muharrem Usta, özel sağlık sektörünün büyümesini destekleyen belli başlı unsurları ise şöyle sıraladı:

Türkiye’de sağlık turizmi sektörü hem gelen hasta sayısı hem de yapılan harcamalar bakımından istikrarlı büyüyor. Bu durum özel sağlık kuruluşları için ciddi bir potansiyele işaret ediyor. İngiltere’den, İran’a, Almanya’dan Gürcistan’a, Bulgaristan’dan Libya’ya çok farklı coğrafyalardan hastalara hizmet veriyoruz. TÜİK verilerine göre, Türkiye’ye gelen sağlık turizmi hastalarının sayısı 2010 yılında 163.000 iken, 2016 yılı itibarıyla 377.000’e ulaştı. Yine aynı dönemde, sağlık turizmi hastalarının Türkiye’de yaptıkları harcamaların toplam tutarı 433 milyon TL’den 715 milyon TL’ye çıktı.

Sağlık turizminin büyümesini artırarak sürdüreceğini öngörüyoruz. Bunun nedeni, Türkiye’nin, OECD ülkelerinin standartlarındaki yüksek kaliteli hizmetleri, diğer gelişmiş ülkelere kıyasla daha uygun fiyatlarla sunmasıdır. Türkiye özel sağlık hizmetleri sektörü, sunduğu cazip fiyatlı uzmanlığı, sağlık turizmi pazarında avantajlı bir konuma sahip oldu.

Türkiye’deki sağlık sektörü, nüfus artış hızı, yaşlanan nüfusun toplam nüfus içindeki payının artması ve refah seviyesinin yükselmesine bağlı olarak OECD ülkelerine göre daha yüksek oranlarda büyüme gösteriyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2009 yılında 36 milyar TL olan hastanelerdeki sağlık harcamaları, yıllık bileşik bazda yüzde 13,5 büyüyerek 2015 yılında 76 milyar TL’ye ulaştı.

Özel sağlık sigortasındaki artış ve tamamlayıcı sağlık sigortasının devreye girmesi de özel sağlık kuruluşlarını tercih eden hastaların sayısının artmasına neden oldu. Tamamlayıcı sağlık sigortası, Türkiye’de en hızlı büyüyen sağlık sigortası türüdür. 2014 ile 2016 yılları arasında satılan kapsamlı sağlık sigortaları poliçe adetleri %5 büyürken, aynı dönemde satılan tamamlayıcı sağlık sigortası poliçe adedi %152 gibi yüksek bir oran büyüdü. İki yıl önce 135 bin seviyesinde olan tamamlayıcı sağlık sigortalı sayısı geçtiğimiz yıl 400 bine ulaşmış, 2017 yılı sonu itibariyle de 700-750 bine ulaşması beklenmektedir.

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI SEKTÖRÜ BÜYÜTÜYOR

Türkiye’deki sağlık sektörü, nüfus artış hızı, yaşlanan nüfusun toplam nüfus içindeki payının artması ve refah seviyesinin yükselmesine bağlı olarak OECD ülkelerine göre daha yüksek oranlarda büyüme gösteriyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2009 yılında 36 milyar TL olan hastanelerdeki sağlık harcamaları, yıllık bileşik bazda yüzde 13,5 büyüyerek 2015 yılında 76 milyar TL’ye ulaştı.

Özel sağlık sigortasındaki artış ve tamamlayıcı sağlık sigortasının devreye girmesi de özel sağlık kuruluşlarını tercih eden hastaların sayısının artmasına neden oldu. Tamamlayıcı sağlık sigortası, Türkiye’de en hızlı büyüyen sağlık sigortası türüdür. 2014 ile 2016 yılları arasında satılan kapsamlı sağlık sigortaları poliçe adetleri %5 büyürken, aynı dönemde satılan tamamlayıcı sağlık sigortası poliçe adedi %152 gibi yüksek bir oran büyüdü. İki yıl önce 135 bin seviyesinde olan tamamlayıcı sağlık sigortalı sayısı geçtiğimiz yıl 400 bine ulaşmış, 2017 yılı sonu itibariyle de 700-750 bine ulaşması beklenmektedir.

HERKES İÇİN SAĞLIK HİZMETİ VERİYORUZ

Hizmet verilen hasta kitlesine baktığınız zaman ise, farklı konseptler ile sağlık hizmetlerindeki kaliteden ödün vermeden, tüm gelir gruplarından hastalara hizmet verebiliyoruz. Bu da MLP Care’in özel sağlık hizmetleri sağlayıcıları arasında farklılaştığı bir nokta.

Ayrıca, MLP olarak üniversite hastaneleri ile yaptığımız işbirlikleriyle tecrübeli ve akademik saygınlığı yüksek doktorların Türkiye’nin dört bir yanında hizmet vermesine vesile oluyoruz.

Şimdi halka açıldıktan sonra Türkiye sağlık sektörünü borsada temsil ediyor olacağız. Sektörün kurumsallaşması, yurt dışından yatırımcı ilgisinin artırması için köprü ve vesile olacağız. Bu hem bir sorumluluk hem de kıvanç kaynağı bizim için.

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2018, 13:52
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner4