banner341

Üreticiye Koyun Keçi Vebası Hastalığı uyarısı

Koyun Keçi Vebası Hastalığından Korunmuş Bölge İlan Edilen Trakya’ya Yapılacak Küçükbaş Canlı Hayvan Sevkleri Hakkında 2021 Yılında Yeni Genelge Yayınlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan, Koyun Keçi Vebası Hastalığında alınacak önlemler madde madde açıklandı.

Üreticiye Koyun Keçi Vebası Hastalığı uyarısı ABONE OL

Koyun Keçi Vebası Hastalığından Korunmuş Bölge İlan Edilen Trakya’ya  Yapılacak  Küçükbaş Canlı Hayvan Sevkleri Hakkında  2021 Yılında Yeni  Genelge Yayınlandı. (2021/4)

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan, Koyun Keçi Vebası Hastalığından Korunmuş Bölge ilan edilen  Trakya'ya yapılacak Küçükbaş Canlı Hayvan Sevkleri Genelgesi Gereği, Trakya Bölgesi 1 Mart 2021 tarihinden itibaren Koyun Keçi Vebası (PPR) Hastalığından Korunmuş bölge ilan edilecek ve bu bölgeye küçükbaş hayvan hareketleri bu genelge doğrultusunda yapılacaktır.

Konu ile ilgili bilgi veren Samsun Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam; Trakya’ya, sevk edilecek küçükbaş hayvanlar için, şap hastalığının yayılmasının önlenmesi amacı ile yapılan uygulamalara ilaveten 19.02.2021 tarih ve 2021/04 no’lu genelge ile Trakya'ya yapılacak küçükbaş hayvan sevkleri için  resmi veteriner hekim tarafından Yurtiçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu  düzenlenmesi için gerekli şartlar aşağıda belirlenmiştir.

1. Hayvanlar doğumlarından itibaren işletme değiştirmemiş ya da sevk tarihinden önceki en az 21günlük süre boyunca herhangi bir PPR vakası bildirilmemiş bir işletmede barındırılmış olmalıdır. Bu işletme de PPR enfeksiyonundan dolayı oluşturulmuş koruma ya da gözetim bölgesi içinde yer almamalıdır.

2. Trakya'ya sevk edilmesi planlanan hayvanlar, sevk tarihinden önce en az 21 gün süre ile "Trakya'ya Sevk Edilecek Koyun ve Keçiler İçin İzolasyon Kuralları" kapsamında izole edileceklerdir.

3.  Hayvanlar izolasyon başlangıcında ve en az 21 günlük izolasyon süreci boyunca PPR enfeksiyonuna ait hiçbir klinik belirti göstermemelidir.

4. Sevke konu olan hayvanlar PPR aşısı ile aşılanmış ise aşılama tarihinden en az 21 gün sonra

sevkine müsaade edilecektir. Sevke konu olan hayvanlar PPR'a karşı aşılanmamış ise, sevk tarihinden en çok  21  gün  önce  PPR  antikor  negatif  sonuç  veren  PPR  enfeksiyonu  testinden  geçmiş  olmalı  ve sonrasında sevkine müsaade edilmelidir. Testler Samsun Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce yapılacaktır.

5. Nakledilecek hayvanlarda sevk günü PPR hastalığı belirtisi bulunmamalıdır.

6.  Hayvanlar bulundukları işletmelerden yüklemenin yapılacağı yere nakledilirken PPR Hastalığına maruz kalmamalıdır.

7. Trakya'ya gönderilecek hayvanlar ile diğer illere gönderilecek hayvanlar aynı araç ile sevk edilmeyecektir.

8. Yukarıda ifade edilen Genelge hükümlerindeki şartlara uyan hayvanların sevklerine izin verilecektir. Hayvanların sevkleri, temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmış araçlarla, biyogüvenlik tedbirleri uygulanarak, Yurtiçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu, Dezenfeksiyon Belgesi, Nakil Belgesi, Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği kapsamında bulundurulması gereken belgeler (sürücü ve bakıcı yeterlilik belgesi ve Nakliyeci Yetki Belgesi), PPR antikor negatif sonuç veren PPR enfeksiyonu testinden geçmiş aşısız hayvanlar sevk ediliyor ise laboratuvar sonuç raporu,  aşılı hayvanlar sevk ediliyor ise Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzu ve Ek-3'te yer alan "Koyun Keçi Vebasından Arilik Statüsü Kazandırılması Planlanan Trakya'ya Hayvan Nakilleri  Takip  Formu"  ile  yapılacaktır. 

9. Hayvan sahipleri, sevke konu hayvanlarını Yurtiçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporunda belirtilen varış işletmesine teslim etmeleri gerektiği ve varış işletmesine getirdiği tarihten itibaren bildirim süresi içerisinde işletmesinin bağlı bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğüne giderek, TÜRKVET veri tabanında kendi işletmesine nakillerini mutlaka yaptırması gerekmektedir.

10. Sevklerde hayvanların varış işletmesine geldiğinin ve hayvan sahibinin/bakıcısının bilgi verip vermediğinin TÜRKVET’te kontrolü,  varış işletmesinin bağlı bulunduğu İlçe Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

11. Hayvan sevklerinde, Trakya'nın PPR hastalığından ariliği için koyun ve keçi türü hayvanların sevklerine ait bu düzenlemeler dışında Bakanlıkça sevkler kapsamında yayımlanmış diğer kurallara da uyulacaktır.

12. Hayvan Sevk Kontrol Noktasında hayvanların sağlık kontrolleri yapılacak, sevk için gerekli olan evraklar incelenecektir.

13. Yetiştiriciler hayvanlarının aşılı ya da aşısız olup olmadıklarının kontrolünü yapacak veya yaptıracaktır.

14.  Yetiştiriciler ve araç sahipleri yola çıkmadan önce 8'inci maddede yer alan evrakları tamamlamalıdır.

15. Trakya'ya Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dışında belgesiz getirilen hayvanlar tüm masrafları sahibine ait olmak üzere en kısa sürede uygun bir kesimhanede kestirilecek olup tazminat ödenmeyecektir.

16. Kurban bayramı nedeni ile hayvan pazarlarına getirilen ancak satılmayan kurbanlık küçükbaş hayvanlar ilin öngördüğü bir kesimhanede kestirilerek kesimhane dışında başka bir işletmeye dönüşü engellenecektir.

Bu kapsamda; 01 Mart 2021 tarihinden itibaren PPR hastalığından korunmuş bölge kabul edilen

Trakya'ya yapılacak küçükbaş hayvan sevk işlemleri bu Genelge hükümleri doğrultusunda yapılacak olup ,İlçe Müdürlüğünde görevli resmi veteriner hekimler bu Genelge kapsamında Trakya'ya koyun ve keçi sevki konusunda yetkili olacağını belirtti."

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, 22:31
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner4