Anız yakanlara ceza uyarısı!

İçinde bulunduğumuz buğday hasat sezonu dolayısıyla,‘anız yakma’ ve muhtemel olumsuz sonuçlarıyla ilgili bir açıklama yapan İl Müdürü Nail Kırmacı çiftçilerimizi uyararak şunları söylemiştir:

Anız yakanlara ceza uyarısı! ABONE OL

“Anız denilen bitki artıkları aslında organik maddelerdir. Toprağa karıştırıldığında toprakta ayrışarak ‘humus’ adı verilen ve toprağın verim gücünü artıran maddeyi meydana getirir. Ayrışma sırasında, anızın yapısında bulunan, bitkiye yarayışlı bitki besin maddeleri toprağa geçerek toprağın verim gücünü artırır ve bu anlamda anız yakmak her şeyden önce verimliliği olumsuz etkiler.
Çiftçilerimizin, bir an önce toprağın hazır hale gelmesi ve mazot tüketimini azaltmak için bilinçsizce anız yakma yoluna gittiği gözlenmektedir. Oysa anız yakılmasının; ekolojik dengenin bozulması, orman yangınlarına sebebiyet, hava kirliliğine katkı, enerji- iletim hatlarının zarar görmesi, topraktaki organik madde miktarının azalması, su ve rüzgâr erozyonuna yol açma ve üstte de bahsettiğimiz üzere verimliliği azaltma gibi pek çok olumsuz etkileri vardır.
Müdürlüğümüz tarafından, her yıl olduğu gibi 2019 yılında da anız yakılmasını önlemeye yönelik çalışmalarımız sadece ilgili sezonda değil yıl boyunca sürdürülmekte olup, hazırlamış olduğumuz çiftçi mektubu, liflet ve afiş gibi basılı yayınlarımız ile anız yakmanın insana, çevreye ve toprağa verdiği zararlar anlatılmaktadır.
            Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2019/1 No’lu Tebliğ’inin’l’ bendinde bahsi geçtiği üzere;‘Anız yakanlara her dekar için 60,11 TL idari para cezası verilir. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır.’Ancak ve ancak, ikinci ürün ekilen yörelerde Valiliklerce hazırlanan eylem plânı çerçevesinde ve Valiliklerin sorumluluğunda kontrollü anız yakmaya izin verilebilir.
Sonuç olarak sürdürülebilir bir tarımsal üretim için mutlak gerekli olan tarım topraklarımızın verimliğinin korunması, kesinlikle anız yakma alışkanlığının bırakılmasına bağlıdır.Değerli Çiftçilerimiz, gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras iyi ve verimli bir topraktır. Anız yakarak geçim kaynağınız olan toprağı fakirleştirip çocuklarımızın geleceğini karartmayalım.”​

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner4