banner341

Canik Belediyesi’nden “Enerji Kimlik Belgesi” alacaklara kolaylık

Canik Belediyesi, binaların enerjiyi daha verimli ve tasarruflu kullanmaları için Enerji Kimlik Belgesi bulundurmanın zorunlu olduğunu belirtti.

Canik Belediyesi’nden “Enerji Kimlik Belgesi” alacaklara kolaylık ABONE OL

Canik Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre” Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde, enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranmaktadır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya vermekle yükümlüdür. Enerji Kimlik Belgesi düzenlenme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir.
Mevcut binalarda ve 01.01.2011 tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış binalarda yalıtımlı olma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, bu tür yapılara enerji kimlik belgeleri Bakanlık tarafından yetkilendirilen “Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketlerince” düzenlenebilmektedir. Yapı Denetime tabi yapılarda, yani 01.01.2011 ve sonrasında yapı ruhsatı alan binalara, yetkili mimar ve mühendisler tarafından enerji kimlik belgesi düzenlenebilmektedir. Ancak Yapı Denetime tabi binalar için yalıtım yaptırma ve bina enerji performansının en az “C Sınıfı” olması zorunluluğu bulunmaktadır.


Enerjide tasarruf için yalıtım şart
Türkiye’de tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 35’inin binalardan kaynaklı olduğunu, bu kapsamda binalardaki enerji verimliliğinin önemli olduğunu belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Doğal kaynaklardan elde edilen enerjiyi tasarruflu kullanmak zorundayız. Bundan dolayı yapılan ve yeni yapılacak olan tüm binalarda dış yalıtım sistemini mutlaka yapmalıyız ki ülke ekonomisine katkıda bulunmuş olalım. Binaların dış duvarları, çatı ve zeminlerinin yalıtılması, pencerelere enerji verimli yalıtım camı yapılması ve hava sızıntılarını önlemek için gerekli önlemlerin alınmasıyla enerji tüketimini yüzde 40 oranında azaltabiliriz. Vatandaşlarımızın alım-satımlarında, kiralama işlemlerinde sorun yaşamamaları için Ocak 2020 itibariyle zorunlu olan ‘Enerji Kimlik Belgesi’ için gerekli olan çalışmaları yapmaları faydalı olacaktır.  ‘Enerji Kimlik Belgesi’ için gerekli olan mimari proje ve ruhsat evrakları yapı kontrol müdürlüğü tarafından vatandaşlarımıza temin edilmektedir” diye konuştu. 


EKB – Enerji Kimlik Belgesi Nedir?
5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.
Daha basit bir ifade ile buzdolapları, çamaşır makineleri gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerlidir. Bu sınıflandırmalar A’dan G’ye kadar yapılmıştır. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi ya da kısaca EKB denilmektedir.
Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır.
Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar halihazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir.


EKB Nasıl Alınır?
Enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından alınmış SMM belgesine sahip mühendisler veya mimarlar ya da bünyesinde bu vasıflara haiz mühendis veya mimar bulunduran tüzel kişiler yeni yapılacak olan binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye Yetkili Kuruluş sayılır.
Bünyesinde EKB Uzmanı mühendis veya mimar bulunduran Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik Danışmanlık (EVD) Şirketleri, mevcut binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye Yetkili Kuruluş sayılır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner4