banner341

Doğal Gübre Olarak Fındık Zurufu Kompostu

Tarımda bitki besin elementlerinin bitkilere ne şekilde ve nasıl kazandırılacağı önem arzetmektedir.

Doğal Gübre Olarak Fındık Zurufu Kompostu ABONE OL

Gerek organik tarım ve gerekse konvansiyonel tarım için geçerli olan en sağlıklı çözümse, bitkilerin bir borç olarak topraktan aldıkları bitki besin elementlerini tekrar organik gübre yolu ile toprağa kazandırılmasının gerçekleştirilmesidir.

Bu bağlamda değerli bir organik madde kaynağı olan fındık zurufunu 'kompost' yaparak fındık bahçelerimizde doğal gübre olarak kullanmak mümkün. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Samsun Valiliği Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: “İlimizde 1 milyon dekardan fazla alanda fındık üretimi yapılmakta olup hasat işleminden sonra fındığın patozla tanelenmesi esnasında atık olarak çıkan fındık zurufu önemli bir organik materyal kaynağıdır. Ortalama rakam vermek gerekirse 1 dekar alandan yaklaşık 20- 25 kg kadar fındık zurufu elde edilebilmektedir. Bölgemizde olduğu gibi İlimiz fındık bahçeleri topraklarında da organik madde miktarı yeterli düzeyde bulunmamaktadır. Fındık zurufu bu maksatla çok önemli kaynak olup zayi edilmemeli, yakılarak yok edilmemeli aksine kompost yapılarak değerlendirilmelidir. Fındık zurufu kompostu uygulaması ile organik madde miktarında artış olmakta,  toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri iyileştirilerek verim ve kalitede artışlar sağlanabilmektedir.

             Fındık zurufunun kendi halinde bırakılması durumunda olgunlaşması uzun zaman almaktadır. Mikrobiyal biyoteknolojik yöntemlerle birkaç ay içerisinde kompostlanabilmesi sağlanabilmekte ve zaman açısından büyük fayda sağlamaktadır. Üretici şartlarında zuruflar uygun zeminde 20 santimetrelik katmanlar halinde serilerek, her katmana olgunlaşmış ahır gübresi, tarım kireci uygulaması yapılarak ıslatılması ve havalandırılması suretiyle 6 ayla 1 yıl arasında olgunlaşması sağlanabilir. Bu şekilde olgunlaşan zurufta bulaşık olan hastalık etmeni mikroorganizmalarda yok olacaktır. Olgunlaşarak kullanılmaya hazır hale gelen kompost fındık bahçelerinde dal izdüşümlerine verilir.

            İlimizde Fındık Hasat ve İhraç Komisyonu’nca fındık hasadı başlangıç tarihleri; 05/08/2020 tarihi itibariyle orta kuşakta, 12/08/2020 tarihinde sahil kuşakta, 20/08/2020 tarihinde ise yüksek kuşakta belirlenmiştir. Üreticilerimizin, belirtilen tarihleri dikkate alarak hasat olgunluğunda fındık hasadını yapmaları, naylon çuvallar yerine jüt yada hava alabilen uygun şekilde üretilmiş çuvallar kullanmaları gerekir. Kurutma işlemini uygun zeminde tekniğine uygun şekilde yapmaları, kurutma işleminden sonra jüt çuvallarda ve havalandırması iyi durumda olan depolarda muhafaza etmeleri fındığın kalitesi bakımından önemlidir. Fındıkta problem olan Aflatoksin oluşumunun da önüne geçilebilir.

            Fındık üreticilerimizin; belirlenmiş olan hasat tarihlerini dikkate almaları, hasat sonrası patozlama işleminden sonra elde ettikleri fındık zuruflarını kompostlamak suretiyle tekrar bahçelerine dönmesini sağlamaları sürdürebilir verimliliği sağlamak bakımından son derece önemlidir.  Konu ile ilgili daha detaylı bilgiyi İl ve İlçe Müdürlüklerimizden almaları gerektiğini hatırlatarak; bereketli bir fındık sezonu diliyorum.” dedi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner4