banner341

Düğün, taziye, mevlit, asker uğurlama ve diğer faaliyetlere ek tedbirler getirildi

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile düğün, taziye, mevlit, asker uğurlama törenleri ve olası diğer faaliyetlerde alınacak ek tedbirler zorunluluğu getirildi.

Düğün, taziye, mevlit, asker uğurlama ve diğer faaliyetlere ek tedbirler getirildi ABONE OL

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun, halkımızın toplu olarak bulunabileceği değerlendirilen düğün, taziye, mevlit, asker uğurlama törenleri ve olası diğer faaliyetlerde alınacak ek tedbirlere ilişkin 08/08/2020 tarihli ve 103 sayılı kararıyla; İlimizde halkımızın hassasiyeti ve alınan tedbirlerle salgının yayılma hızının düşmesi, bunun sonucunda vaka sayısının azalması ile 01 Haziran 2020 tarihinden itibaren kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş, Kurulumuzun daha önceki toplantılarında alınan bir takım kısıtlamalar kademeli olarak esnetilmiş veya kaldırılmış olup, ilimizde gerçekleştirilecek düğün törenlerinin de, bu kapsamda 01/07/2020 tarihinden itibaren Kurulumuzca belirlenen kurallar doğrultusunda tekrar yapılabilmesine karar verilmişti.
Ancak gelinen noktada son zamanlarda halkımızın temizlik kurallarının uygulanmasında yaşadığı eksiklikler, sosyal mesafenin korunamaması, maske kullanımında hassasiyetin azalması ve tüm bunların sonucu olarak vaka sayılarının artması nedeniyle kısıtlaması esnetilen ya da kaldırılan bazı konularda kısıtlama kararlarının, salgının yayılma hızını düşürmek, istenmeyen sonuçlarını engellemek ve en nihayetinde de toplum sağlığını korumak amacıyla tekrar uygulamaya koyulması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
Ayrıca, Kurulumuzun 20/03/2020 tarih ve 06 sayılı toplantısında alınan kararla ilimizde daha önceden gerçekleştirilen ve salgının yayılma hızını azaltmak, yeni vaka artışının önüne geçmek ve halkımızın sağlığını korumak amacıyla geçici olarak kısıtlanan asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin, başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal edilmesiyle başta askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlarda bulunan vatandaşlarımızın sağlığını ve ülkemizin salgın ile mücadelesindeki başarısını riske attığı değerlendirildiğinden Kurulumuzun 07/07/2020 tarih ve 93 sayılı toplantısında alınan kararla ek tedbirler uygulamaya konulmuştu.

Ancak, gelinen noktada asker uğurlama törenlerinde/eğlencelerinde ek tedbirler alınması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Bu kapsamda;

Düğün, taziye ve mevlitlerle, toplu bulunmaları olası diğer faaliyetlerde alınacak ek tedbirler:
 İlimizde gerçekleştirilecek düğün törenlerinde Kurulumuzun 07/07/2020 tarih ve 92 sayılı toplantısında alınan “süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde, mahalli özellikler de dikkate alınarak, 10:00-23:00 saatleri arasında ve 4 (dört) saati geçmeyecek şekilde gerçekleştirilmesine,” maddesinin “süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde, mahalli özellikler de dikkate alınarak, 10:00-23:00 saatleri arasında ve 2 (iki) saati geçmeyecek şekilde gerçekleştirilmesine,” şeklinde değiştirilmesine,
İlimizde gerçekleştirilecek düğün, kına gecesi, nişan, sünnet düğünü, gelin alma, konvoy oluşturma, taziye ve mevlit başta olmak üzere vatandaşların toplu olarak bulunacağı öngörülen diğer faaliyetlerde de yapılacak yemek ve ikramların yasaklanmasına,
Yukarıda belirtilen kısıtlamalarla birlikte Kurulumuzun 25/06/2020 tarih ve 81 sayılı toplantısı ile 07/07/2020 tarih ve 92 sayılı toplantısında alınan diğer sağlık  kurallarına uyulmasında gerekli hassasiyetin gösterilmesine,
Asker uğurlama törenlerinde alınacak ek tedbirler:
Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama gibi) hiçbir şekilde müsaade edilmemesine,
Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesine, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş gibi kişilerin katıldığı toplu uğurlamalara hiç bir şekilde izin verilmemesine,
Askerlik yükümlülerinden, bağlı bulundukları Askerlik Şubelerince sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde, başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama / tören / eğlence / konvoy adı altında aktivitelere bulunmayacaklarına dair bir taahhütname alınmasına,
Askerlik şubelerince, yükümlüden alınan taahhütnamenin bir örneğinin Kaymakamlıklara bildirilmesine,
Kaymakamlıklarca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe bildirilmesine,
Özellikle sevk dönemlerinde denetim ve kontrollerin artırılmasına, 
Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner4