banner341

KKYDP 11. Etap Tebliği Yayınlandı

Samsun İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürü Vekili Nail Kırmacı, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2016/37)’ in 21 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini söyledi.

KKYDP 11. Etap Tebliği Yayınlandı ABONE OL

Samsun İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürü Vekili Nail Kırmacı, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2016/37)’ in 21 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini söyledi.

Kırmacı, “Bu Tebliğin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.” dedi.
Hibeye esas proje tutarının, Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar için 1.500.000 ₺ ve Tohum İşleme Paketleme ve Depolama 2.000.000 ₺ dikkat çeken Kırmacı sözlerine şöyle devam etti:
Bu tutar, Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece ham derinin işlenmesine yönelik yatırımlar için 2.000.000 ₺,Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlar için 1.500.000 ₺,Çelik siloyapımına yönelik yeni yatırımlar için 1.500.000 ₺,Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar için 2.000.000 ₺,Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera, seraların yapımına yönelik yatırımlar için 2.000.000 ₺ olacak.

Kırmacı ayrıca; bu tebliğ ile ilk defa ilimizde kapsama alınan Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemlerine yönelik yatırımlar için hibeye esas proje tutarı 500.000 ₺ ve bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları için de 500.000 ₺ olarak belirlenmiştir. Sözlerine devam eden Kırmacı:

Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemlerini detaylandırmak gerekirse;
“- Balıkçı barınaklarının modernizasyonu, buzlama makinesi, balık nakil tankı, kafes ve kafes ağı (Denizde yapılan kafes balıkçılığı hariç), balık boylama makinası, fish pump, tambur filtre,
- Çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme ve dağıtma sistemleri, çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme tesisi olanlara çiftlik gübresi dağıtma sistemleri,(tüm imalatlar TSE, yürürlükteki teknik mevzuata, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı işleri genel teknik şartnamesine uymalıdır,  kullanılacak yapı malzemesi sızdırmaz ve sülfata dayanıklı olmalıdır) 
- Yaylacılar ve arıcılar için çekilir tip güneş paneli, çadır ahır ve ağıl,
- Bitkisel üretime yönelik yüksek plastik tünel, meyve bahçelerinde don zararını engellemeye yönelik sistemler, mantar yetiştiriciliğine yönelik sera, faal durumda olup yenilenebilir enerji kullanacak seraların modernizasyonu için ısıtma sistemi, ısı perdesi, polikarbon sera örtüsü.  
- Tarımsal üretimiyle orantılı çiftlik içinde üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik işleme tesisleri, soğuk hava deposu, soğuk oda, şoklama ünitesi, çelik silo,
- Hayvansal üretime yönelik en fazla 1000 adet kapasiteli taşınabilir kanatlı kümesi, süt soğutma tankları, süt sağım sistemleri, yem karma, yem kırma/ezme, büyükbaş yemlik ve suluk küçükbaş yemlik ve suluk, hayvan padok sistemleri, üstü kapalı kaba yem deposu.” olduğunu belirterek,
Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik olarak yukarıda belirtilen gruplardan sadece bir tanesi için başvuru yapılabilir dedi.
Kırmacı, Bilişim sistemleri ve eğitimi başlığında da yatırımcılarımız, Sürü yönetim sistemi, Bakanlık kayıt sistemlerine entegre bilişim sistemleri ile ekipmanları ve sadece tarımsal kooperatiflere yönelik yürürlükteki mevzuatlara uygun çalışacak su ürünleri mezat sistemi yatırımı başvurusunda bulanabileceklerdir.
Proje bütçesinin Katma Değer Vergisi hariç hazırlandığını ifade eden Kırmacı, şunları kaydetti:
"Hibeye esas proje tutarının yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilir, diğer yüzde 50'si oranındaki tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür. Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 30 bin liradır, bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez. Proje toplam tutarının belirlenen hibeye esas proje tutarını aşması durumunda artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilir ve yatırım süresi içerisinde tamamlanır. Proje başvuruları bu tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanmalıdır. Programa ait uygulama rehberi, başvuru formları ve bilgilendirici dokümanlar ile satın alma kitabı 'www.tarim.gov.tr" internet sayfasından temin edilebilir." 
Kırmacı, Programın ilimiz müteşebbislerine ve tarım sektörüne azami katkıyı sağlamasını temenni ediyorum diyerek sözlerine son verdi.

 

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2016, 15:55
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner4