banner341

Samsun Adliyesi'ne personel alınacak - Samsun Haber

Adalet Bakanlığı yurt genelinde toplamda 1500 işçi alımı gerçekleştirecek. Samsun Adliyesi'nde de istihdam sağlanacak.

Samsun Adliyesi'ne personel alınacak - Samsun Haber ABONE OL

Samsun Adliyesi (4 işçi), Samsun Bölge Adliye Mahkemesi (2 işçi) ve Samsun Bölge İdare Mahkemesi'nde (1 işçi) toplamda 7 temizlik görevlisi alımı yapılacak. KPSS Şartı aranmayacaktır.
 BAŞVURU ŞARTLARI ŞÖYLE,

İlanlara başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

 1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 2) İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını tamamlamamış olmak,
 3) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak, 4) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 
5) Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, 
6) İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,
 7) İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan yerde ikamet ediyor olmak,
 8) İlan edilen listeden sadece bir il için başvuru yapılabilecektir. Birden fazla il için başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

ADLİYE'YE NASIL BAŞVURU YAPILACAK!

 Adalet Bakanlığı ile CTE bünyesine yapılacak işçi alımında başvuru ekranı açıldı. Başvuru yapacak adayların aşağıdaki adımları takip etmesi ve başvurusunu aşağıdaki şekilde yapması gerekmektedir: 

Aşağıdaki Linki tıklayarak İş başvurunuzu doldurabilirsiniz.

https://esube.iskur.gov.tr/


 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner4