banner341

Samsun Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Komisyonu toplandı

Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde; Samsun İli Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Vali Yardımcısı Dr. Hakan KUBALI‘ın başkanlığında 11 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 14.00’ te İl Müdürlüğümüz Toplantı salonunda yapılmıştır.

Samsun Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Komisyonu toplandı ABONE OL

Toplantıda  Vali Yardımcısı Dr. Hakan KUBALI komisyon üyelerine  açılış konuşması yaparak toplantıyı başlatmıştır. Konuşmasında; Kuraklık, su kaynaklarının tarımı ve tüm canlıları etkilemektedir. Şüphesiz iklim değişikliklerinden en fazla etkilenen, doğaya bağlı olarak sürdürülen tarımdır. Kuraklıkla başa çıkmak için aynı zamanda su havzalarının korunması dolayısıyla yağmur suyunun toprakla buluşmasını engelleyecek uygulamalardan uzak durmak gerek. Bu nedenle, su havzalarının ve tarım alanlarının korunması büyük önem arz etmektedir. Su tasarrufu su varken yapılmalıdır. Su ve sulama olmadan, tarımsal üretimde artış sağlamak mümkün değil. Türkiye’de tarımda kullanılan suyun büyük bir kısmı yanlış sulama teknikleri ve taşıma sırasındaki kayıplar nedeniyle boşa harcanmaktadır. Su kayıplarına yol açan salma sulama adı verilen bu tekniğe karşı damla sulama yöntemi kullanılmalıdır. İklim değişimi çeşitli sektörleri etkileyecektir. Tarım sektöründe kalite ve ürün kaybına karşı tedbirler alınmalı değişen iklim şartlarına göre ürün seçilmelidir. Artan kuraklık tehlikesine karşı toprak yönetimi ve sulama ile ilgili çözümler üretilmelidir. Kuraklıkla mücadelede, kurak yıllarda alınması gereken tedbirlerden önce normal şartlardaki yıllarda alınması gereken tedbirler daha çok önem kazanmaktadır. Bu nedenlerle “Kuraklık Eylem Planı” sadece kuraklık olduğu yıllarda alınacak önlemleri değil, kuraklık olmadan önce yağışlı yıllarda alınacak tedbirleri de içermekte olduğunu, hazırlanmış bulunan 2018-2022 dönemini kapsayan 5 yıllık  Samsun İli Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Eylem Planının kuraklıkla mücadelede faydalı olacağını  ifade etmiştir.

Açılış konuşmasının ardından İl Gıda Hayvancılık İl Müdür Vekilimiz Bayram AY 2017-2018 Tarım yılı buğday  ekiliş dönemi olan Ekim ve Kasım Aylarında yağış azlığı nedeniyle ekilişlerde bölge bölge gecikme olmuştur. Aralık ayı yağışları ve sıcaklık artışıyla  buğday bitkisinde ekiliş döneminde yaşanan  yağış azlığının getirdiği olumsuzlukları azaltmıştır. Samsun İli olarak önümüzdeki Nisan ve Mayıs aylarındaki yağışın süresi ve miktarı  buğday da dane kalitesi  ve verimi  belirleyecektir. Fındıkta şuan itibariyle karanfil döneminde olup bazı bölgelerde meyve taslakları görülmeye başlamıştır. Kuraklık gözlemlenmemiştir. Fındık içinde önümüzdeki günlerdeki  yağış ve sıcaklık değerleri verim açısından belirleyici olacaktır  diyerek toplantının gündem maddelerini belirtmiştir.

Meteoroloji 10.Bölge Müdürlüğünün 2017-2018 tarım yılı yağışları ile diğer iklim verileri ve bunların karşılaştırılmaları ve Meteorolojik Değerlendirmesi, D.S.İ 7. Bölge Müdürlüğünün Samsun İlinde bulunan barajlarda son doluluk oranları, sulanabilir alanlar ve bununla ilgili değerlendirmeler, Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğümüzün tarımsal kuraklık ile ilgili genel değerlendirmesi, temel bitkisel ürünlerin gelişim durumu değerlendirmesi yapılmıştır. Tarımsal Kuraklık İl yönetiminde yer alan diğer kamu kurumu yetkililerinin görüş ve önerileri alınarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

2018-2022 Yılı Samsun İli Kuraklık Eylem Planı hazırlanmış olup komisyon onayına sunulmuştur.

İl Tarımsal Kuraklık Eylem Planı adımlarının uygulanması.

3.  Bitkilerin sulanmasında salma sulama yönteminden kaçınılması yönünde kamuoyunun bilgilendirilmesine.

4.  Kuraklığa ve sıcağa dayanıklı yeni türlerin tespit edilerek veya mevcut türlerde çeşitlerin Araştırma Enstitüsü ile işbirliği içinde çiftçilere anlatılması ve bu şekilde çeşitlerin ekilişlerinin tavsiye edilmesi. Meyvecilikte kuraklığa dayanıklı az su tüketen anaç kullanımı ve münavebeli ekime ağırlık verilmesi.

5. Toprakta bulunan suyun muhafazasını artıran arazi kullanım tekniklerinin yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim ve yayım faaliyetlerine ağırlık verilmesi.

6.  Yerüstü su depolama tesislerinin tamamlanması ve yer altı su depolarının maksimum beslenme ile en yüksek seviyelerde tutulması için gerekli çalışmaların tamamlanmasına; 

Oy birliğiyle karar verilmiştir. 
 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner4