Tüm Yönleriyle Biyokütle Enerji - Yazı dizisi 4

Biyokütle enerji, faaliyete geçtiği bölgelerde bölge halkı için yeni iş sahalarının yanı sıra, ekonomik açıdan yeni kaynaklar oluşturup, bölgesel kalkınmalara da yol açıyor. Biyokütle enerjisi yöre halkı, çiftçi ve hayvan sahipleri olan besiciler için maksimum faydalar sağlıyor.

Tüm Yönleriyle Biyokütle Enerji - Yazı dizisi 4

Biyokütle Enerji, Dünya ile tanıştıktan sonra Türkiye için yeni bir tanım.

Çok kişi konuşuyor ama biyokütle enerji hakkında çok az kişinin bilgi sahibi olduğu anlaşılıyor. 
Tarımsal atıklardan çeşitli yollarla elde edilen enerji, biyokütle enerjisidir. Bu enerjinin en eski bilinen hammaddesi;  bitkisel ve tarımsal atıklar. Klasik yakma işlemi ile elde edilen bu tip biyokütle enerjisinin yanında; enerji tarımı ürünlerinden, kentsel atıklardan, tarımsal endüstri atıklarından yakma işlemi ya da farklı teknikler kullanılarak katı, gaz ve sıvı yakıtlara çevrilerek biyokütle yakıt elde edilmesi, ısı ve elektrik üretilmesi mümkün olmaktadır.
Diğer bir anlatımla, ana bileşenleri karbonhidrat bileşikleri olan bitkisel, tarımsal atıklardan oluşan tüm maddeler “Biyokütle Enerji Kaynağı”, bu kaynaklardan üretilen enerji ise “Biyokütle Enerjisi” olarak tanımlanmaktadır.

Biyokütle Enerji’nin Yöre halkına katkıları 

Biyokütle enerji, çevre dostu enerji olarak biliniyor.

Mesela Çin;

2020 yılına kadar 30 GW biyokütle güce sahip olan, enerji sektöründe sabit alınma garantisi ile vergisiz olarak yatırımı desteklemiş olan Çin, 2017 yılında biyokütle ile elektrik üretim tesisleri ile lider ülke olması ön görülüyor.

Biyokütle kaynakları ile elektrik üretimin yapan ABD 67 TWh ile listede ilk sırada geliyor. ABD’yi teknoloji devi olan Çin, ardından Almanya ve Brezilya takip ediyor. Kurulu güç listesinde yer almasa da biyokütle üretimi için ilk beş içerisinde Japonya da yer alıyor.
Sera gazlarının artması sonucu ozon tabakasında oluşan delik nedeniyle oluşan küresel ısınma, insanlarda haklı olarak çevre duyarlılığı oluşturdu 

Bu nedenle de biyokütle enerji ‘’Geleceğin dostu’’ olarak adlandırılıyor. Fosil yakıtlar yerine 'yenilebilir enerji olan tarımsal atıkların' yakıt olarak kullanıldığı biyokütle enerji  
yaşamımıza katıldı.

İnsanlarda çevre bilinci oluşması önemli elbette.

Çevreye karşı oluşan bu duyarlılık nedeniyle birçok kirli yatırım engellenmiş oldu.
Samsun’da bu duyarlılığın olması hepimizi sevindirdi.
Mobil santrallerin kurulduğu sırada, şehrin bu kirli yatırımlara karşı takındığı tavır hepimizi gururlandırdı.

Ve fakat.
Çevre duyarlılığı adına, kimi zaman herkesin yararlanabileceği yatırımlara da karşı çıkıyoruz. 

Toptancı bir karşı çıkışla ‘’İstemeyiz’’ tavrı sergiliyoruz.
Oysa çevreyi korurken, üretim de yapabiliriz pekala.
Global çapta insan nüfusu arttıkça enerjiye olan ihtiyaç da aynı oranda artış göstermeye devam ediyor. 

ÇEVRE DOSTU OLMASI ÖNEMLİ

Bu da günümüz dünyasının en önemli problemleri arasında geliuyor. Enerji ihtiyacını en iyi şekilde karşılamak ve bunu gerçekleştirirken, gelecek nesillere yaşanabilir bir hayat bırakmak en önemli unsur olmalıdır. 

Bu sebepten dolayı doğa dostu ve yenilenebilir enerji kaynakları, her geçen gün biraz daha artış gösteriyor. Kullanılacak olan temiz enerji kaynakları, insanlık için sağlıklı bir yaşam sunarken, enerji ihtiyacının ortadan kaldırılmasına imkan tanıyor. 

Özellikle en çevreci enerji kaynakları arasında çevre dostu biyokütle, fosil yakıtlara karşı önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor.
 
Biyokütle enerji santralleri, yeni nesil ve temiz enerji üretiminde rüzgar, güneş gibi yenilebilir enerji kaynakları olmasıyla 'çevreye duyarlı' santraller olarak, gelişmiş ve çevreye duyarlı ülkelerce desteklenmeye başlandı. Bitmeyen tükenmeyen tarımsal atık olarak kullanılan yakıtı hem çiftçiye kazandırmasıyla önemli, hem de anız gibi çağ dışı işlemleri önlemesi açısından çevreye duyarlı bir enerji üretimi olarak biliniyor Biyokütle santralleri.

TÜRKİYE’DE DE DESTEKLENİYOR

Dünyanın kabul etmesi ve kullanımını artırması Türkiye'de de yenilebilir kaynakları ve çevreye duyarlı enerji üretimi nedeniyle desteklenen ve tercih edilen santrallerden Biyokütle enerji santralleri. Türkiye'de sürekli tarım atığı oluştuğu için ve tarım atıklarının bol olduğu yerlerde kurulduğu için, yakıtı hiç bir şekilde tükenmiyor. Sürekli yenilenen tarım alanlarında oluşan atıklarla devamlılığını koruyor. Enerji üretiminde yakıt olarak tarım atığı tükettiği için hava kirliliğine de yol açmıyor. Ve bu nedenle biyokütle santralleri fosil kökenli yakıtlara ihtiyaç duymuyor.

BİYOKÜTLE ENERJİSİ
Kısaca anlatmak gerekirse; doğada birikmiş olan organik maddelerin farklı şekilde kullanılarak enerjiye dönüştürülmesine biyokütle enerjisi denmektedir. 
Bu yenilenebilir enerji kaynağını elde edebilmek için günümüzde pek çok farklı unsur kullanılabilmektedir.
Nedir bunlar:
– Mısır
– Şeker pancarı
– Şeker kamışı
– Özelleştirilen ot ve yosunlar
– Hayvan dışkıları
– Denizde yer alan algler
– Sebze ve meyve atıkları
– Sanayi atıkları
– Evde birikmiş olan organik çöpler
Bütün bu organik atıklar, özel olarak işlenerek yakıt tüketimi için çevreye dost enerji kaynağı elde edilmektedir.

BİYOKÜTLE ENERJİSİNİN ÖNEMİ

Yenilenmeyen enerji kaynakları hem insan sağlığını tehdit etmekte, hem de yıllar geçtikçe azalmaktadır. 
Bu yüzden son yıllarda yapılan önemli çalışmalar temiz enerji kaynakları üzerindeki yoğunluğu artırdı. 
Özellikle çevre dostu biyokütle bu konuda büyük öneme sahip. 
Başta petrol olmak üzere pek çok farklı fosil yakıtı bağımlılığını bitirebilmek için en önemli alternatifler arasında yer alıyor.
Böylece çevre kirliliği ve küresel ısınma gibi dünyayı tehdit eden unsurların önüne geçilmesine imkan veriyor. Bu nedenle de yenilenebilir enerji konusunda biyokütle enerji üretimi sürekli olarak artış gösteriyor.

BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN
YAKIT ‘BİTKİSEL ATIKLAR’

Günümüzde biyokütle enerjisi klasik ve modern olarak iki farklı alternatif üzerinden elde edilmektedir.  Böylece temiz enerji üretimi sağlanmakta; gelecekte fosil yakıt bağımlılığının azalması amaçlanmaktadır. 

Bitki ve hayvan atıkları; tarla, mera ve ormanda yakılacak odunlar klasik çalışmalar olarak öne çıkmaktadır.  Kentsel atıklar, orman ve ağaç endüstri atıkları, tarıma dayalı endüstriyel ve bitkisel atıklar modern çevre dostu biyokütle enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır.


Bu enerjinin en eski bilinen hammaddesi; yakacak odun ve tarımsal endüstri atıklarından yakma işlemi ya da farklı teknikler kullanılarak ısı ve elektrik üretilmektedir. 

Yani diğer bir anlatımla ana bileşenleri bitkisel ve hayvansal kökenli tüm maddeler “Biyokütle Enerji’’ kaynağıdır. Ve bu kaynaklardan üretilen enerji ise “Biyokütle Enerjisi” olarak tanımlanmaktadır.

Yani doğadaki bitkisel atıklar, biyokütle enerji bitmez tükenmez enerji yakıtıdır. Yenilebilir enerji olduğundan da çevre dostu olduğu gibi çiftçinin besicinin ‘dostu’ ve ek kazanç aracıdır. 

BİYOKÜTLE ENERJİNİN AVANTAJLARI

Öncelikle biyokütle enerjisinin fosil yakıtlara olan bağımlılığı en aza indirmesi nedeniyle, önemli olduğunu söylemek gerekir.
 Aynı zamanda sürdürülebilir enerji kaynağı oluşturmakta ve çevre kirliliğini önlemektedir. 
Kolay depolanabilir nitelik taşıması, sera etkisinin önüne geçmesi ve enerji tarımı için önayak olması gibi pek çok önemli avantajları bulunuyor.
Önümüzdeki yıllarda bu yenilenebilir enerji kaynağının daha yoğun olarak kullanması amaçlanıyor.

BİTKİ ATIKLARININ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
VE DOĞAYA FAYDALARI 

Bitki atıkları kişilerin bitkilerinin gelişiminde kullanacakları en doğal gübrelerdir. Ayrıca doğal olmalarından dolayı hem doğaya hem de bitkinin gelişimine herhangi bir zararı yoktur. 

Kimyasal gübrelerden daha etkili ve sağlıklıdır. 

Bitki atıkları birer gübre oldukları zaman doğaya ne gibi bir faydası olur şeklinde bir açıklama yapılırsa eğer şu bilgileri ifade etmek doğru olacaktır: 
Bitki atıkları gübre haline geldiği zaman tekrar bitkinin gelişmesinde oldukça etkili olacaktır. 
Ayrıca toprağa doğal bir humus kazandırarak toprağın kalitesinin artmasına ve veriminin yükselmesine katkı sağlayacaktır.
Örneğin muz kabukları bitki köklerindeki toprağa ekildiği zaman oldukça faydalı olacak ve bitkinin gelişiminde ve yapraklarının parlamasında oldukça etkili olacaktır. Bu gübreyi zamanla yenilediğiniz de ise etkisini daha sık görebilirsiniz.

KİMYASAL GÜBRE KULLANIMI AZALACAK

Kimyasal gübreler dışarıdan satın aldığınız zaman hem zehir saçmakta, hem de maliyetlerinden dolayı cebinizi yakmaktadır. 

Ben köyümdeki tarımcılıktan bilirim. 

Bu nedenle organik gübreler sağlığınızın ve cebinizin dostu olarak nitelendirilebilir. Organik gübren var mı paran cebindedir. 

Biyokütle enerji santralleri, yöre halkına katkı noktasında işte böyle devreye girecek. 
Bu yönüyle hayvancılığa da destek olacağından organik gübre de köylünün tarımında önemli bir yer alacaktır. 

Bu doğal güre ile verim artırabilir ve maliyetlerinizi sıfıra indirebilirsiniz. Doğada kendiliğinden oluşan bazı bitkilerde gübre olarak toprağa humus ve verimlilik kazandırıyor. 

ORGANİK GÜBRENİN 
TOPRAĞA FAYDASI

Organik gübre toprak hastalıklarının önlenmesine yardımcı olacaktır. Bu gübreler toprağın hacim ağırlığının azalmasına katkı sağlar ve hafifleyen toprak organik hale geldikçe zenginleşir. Gübreli toprakta ışığın ve suyun toprağın derinliklere ulaşması kolaylaşacaktır. Bu sayede bitkinin köklerinden suyunu emmesi daha kolay olacak ve gelişimi daha kısa sürecektir. Organik topraklar azot, fosfor, potasyum açısından oldukça zengindir. 

ÜLKE EKONOMİSİNE 
YENİ KAYNAK GİRİYOR

Biyokütle enerji santralleri işte bu noktada çok önem teşkil eder bölge için. 
Atık bitkilerden oluşan bir yakıt sistemine sahip olduğu için avantajlıdır.  Biyokütle. 
Ormancılık, bitki ölümü ve tarım her zaman var olacaktır. Ve sürekli yenilenmektedir. 

Bunların atıklarının doğada kalmasından ve diğer fosil yakıtlara yönelmektense verimli şekilde bu atıklardan enerji üretilmesi daha doğru olacaktır. Bu hem ülke ekonomisine, hem de yöre halkına kazandıracaktır. Tarımın sürdürülebilir olmasında da çok verimli olacaktır. 

BİYOKÜTLE’NİN FAYDALARI 
SAYMAKLA BİTMİYOR

Yani kısacası Biyokütle enerjisinin bölgeye ve ülkeye faydaları saymakla bitmiyor.  Çiftçilere tarlalarında kalan üretim artığı kökler sayesinde doğrudan ek gelir sağlıyor.
Biyokütle elektrik santralleri sayesinde bölgedeki atık madde miktarı azalıyor, tarımsal atıklar kontrol altına alınarak, düzenli olarak sağlıklı bir yakıta dönüşüyor. Çevre kirliliğine ve yangınlara yol açan anızlara son veriyor. Aynı zamanda tarımsal atıklar hem çiftçiye hem de milli ekonomiye katkıya dönüşüyor.

Geleceğin dostu

Sera gazlarının artması sonucu ozon tabakasında oluşan delik nedeniyle oluşan küresel ısınma, insanlarda haklı olarak çevre duyarlılığı oluşturdu Bu nedenle de ‘’Geleceğin dostu’’ olarak adlandırılıyor. Fosil yakıtlar yerine 'yenilebilir enerji olan tarımsal atıkların' yakıt olarak kullanıldığı biyokütle enerji  
yaşamımıza katıldı.

Çevreye duyarlılığı önemli. 

Bitmeyen tükenmeyen tarımsal atık olarak kullanılan yakıtı hem çiftçiye kazandırmasıyla önemli, hem de anız gibi çağ dışı işlemleri önlemesi açısından çevreye duyarlı bir enerji üretimi olarak biliniyor Biyokütle santralleri.


BİYOKÜTLE ENERJİNİN AVANTAJLARI

Kentsel atıklar, orman ve ağaç endüstri atıkları, tarıma dayalı endüstriyel ve bitkisel atıklar modern çevre dostu biyokütle enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Öncelikle biyokütle enerjisinin fosil yakıtlara olan bağımlılığı en aza indirmesi nedeniyle, önemli olduğunu söylemek gerekir.

Yakıtı hiç tükenmiyor ve her yıl yenileniyor

Biyokütle enerji  aynı zamanda sürdürülebilir enerji kaynağı oluşturmakta ve çevre kirliliğini önlemektedir.  Kolay depolanabilir nitelik taşıması, sera etkisinin önüne geçmesi ve enerji tarımı için önayak olması gibi pek çok önemli avantajları bulunmaktadır.  Önümüzdeki yıllarda bu yenilenebilir enerji kaynağının daha yoğun olarak kullanması amaçlanıyor

Yarın: Biyokütle enerji ve Sürdürülebilir tarım

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner4


Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function set() on unknown in /home/gazetenolsun/public_html/index.php:344 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/gazetenolsun/public_html/index.php on line 344