banner341

Meme Kanseri Tedavisinde Onkoplastik Cerrahi Dönemi

Türkiye’de 10 kadından birini etkileyen meme kanserinin teşhis ve tedavi süreci, hastaları psikolojik olarak olumsuz etkiliyor.

Meme Kanseri Tedavisinde Onkoplastik Cerrahi Dönemi ABONE OL

Vücudun cinsel kimliğini oluşturan parçasını kaybetme korkusu, kadınları ağır bir depresyon riski ile karşı karşıya bırakıyor.
Meme kanseri cerrahisinde uygulanan yeni yöntemler, meme kayıplarının önüne geçilmesini sağlıyor. “Onkoplastik Cerrahi” olarak adlandırılan yeni cerrahi tedavi yöntemleri,  meme kanserini tedavi etmenin yanı sıra, kadınların memelerini kaybetme riskini ortadan kaldırarak yaşam kalitesini yükseltiyor.

    Eskiden meme kanseri ameliyatlarında memenin tamamı alınmaktaydı.  Bu durum hem hastanın beden bütünlüğünü bozmakta, hem de hastada ruhsal bir travmaya yol açmaktaydı. Artık onkoplastik cerrahi sayesinde tümöral kitle, etrafında yeterli genişlikte sağlam doku ile beraber  geniş olarak eksize edilmekte, oluşabilecek deformite aynı seansta uygun plastik cerrahi yöntemle giderilmektedir. Bu sayede hem kanser cerrahi olarak tedavi edilmekte, hem de hastanın bedensel bütünlüğü ve kozmetik görünümü korunmaktadır. Bu durum hastanın yaşam kalitesini arttırdığı gibi tedaviye olan uyumunu da arttırmaktadır.
    Onkoplastik meme kanseri cerrahisi, memede büyük veya yaygın tümörü olan hastalarda geniş meme dokusu eksizyonu sonrası uygun plastik cerrahi yöntemlerle oluşabilecek deformitenin önlenmesi ve memenin kozmetik açıdan düzgün bir görünüme kavuşmasıdır. Yöntem onkolojik cerrahi ve plastik cerrahi yöntemlerinin birleştirilmesiyle uygulanmaktadır. Onkoplastik cerrahi yöntemlerinde cerrahi sonrası oluşabilecek deformitenin engellenmesinde ya hastanın kendi vücut dokuları kullanılmakta ya da memeye bazı implantlar eklenmektedir.     
    Onkoplastik meme kanseri cerrahisi, meme kanseri riski yüksek olan kadınlarda,  daha kanser yokken bile uygulanabilmekte ve olası meme kanseri gelişiminin önüne geçilmektedir. Ünlü Hollywood yıldızı Angelina Jolie de bu ameliyatı olmuştur.
    Onkoplastik meme kanseri cerrahisinin amacı nedir?
Bütün meme kanseri cerrahisi yöntemlerinde olduğu gibi burada da amaç; tümörlü dokuyu memeden uzaklaştırmak, nüksü azaltıcı önlemleri almak, hayatta kalma süresini mümkün olduğunca uzatmak ve en önemlisi de memede normal kozmetik görünümü sağlamaktır.
Meme kanseri hastası, memesinin tamamını veya bir kısmını  kaybedecek olmasından dolayı ruhsal bir travma yaşar. Onkoplastik meme kanseri cerrahisinin önemli bir amacı da uygun kozmetiğin sağlanmasıyla bu ruhsal travmanın minimum düzeye çekilmesidir.    
Kısacası onkoplastik meme kanseri cerrahisi, onkolojik prensiplere en uygun cerrahiyi yapmayı ve en iyi kozmetik sonucu elde etmeyi hedefler.
Onkoplastik meme kanseri cerrahisi hangi durumlarda yapılmalıdır?
Güvenli sınırlar ile çıkartılması olanaksız olan veya ciddi deformite yaratacak olan büyük tümörler, yaygın ductal karsinoma in situ, lobüler karsinoma, multifokal tümörler, neoadjuvan tedaviye kısmi yanıt veya hiç yanıt vermeyen tümörlerde onkoplastik cerrahi uygulanmalıdır
Onkoplastik meme kanseri cerrahisinin avantajları nelerdir?
Burada, hastadan geniş bir meme dokusu çıkarılmasına rağmen memenin normal kozmetik görünümü korunmaktadır. Hatta bazı hastalarda eskisinden daha iyi kozmetik bir görünüm sağlanmaktadır. Modern meme kanseri cerrahisinde amaç, meme kanserini tedavi ederken meme kaybına yol açmamaktır. Onkoplastik cerrahi sayesinde bu sağlanmaktadır.
Meme kanserinin cerrahi tedavisinde son yüzyılda yaşanan değişim nelerdir?
    Bunu günümüze doğru şu şekilde sıralayabiliriz:
  
 1-Radikal Mastektomi,
    2-Modifiye Radikal Mastektomi,
    3-Meme Koruyucu Cerrahi,
    4-Onkoplastik Meme Kanseri Cerrahisi.

        Onkoplastik meme kanseri cerrahisi kimler tarafından yapılmalıdır?
    Seviye-I Rekonstrüktif Meme Kanseri Cerrahisi her genel cerrahi uzmanı tarafından kolaylıkla uygulanabilecek bir cerrahidir. Ancak Seviye-II ve  Seviye-III Rekonstrüktif Meme Kanseri Cerrahisi için,  genel cerrahi uzmanının Onkoplastik Meme Kanseri Cerahisi kursu ve eğitimi almış olması gerekir.
    Onkoplastik meme kanseri cerrahisi sonrası süreç nasıldır?
    Cerahi sonrası hasta en fazla 2 veya 3 gün hastanede yatırılıp taburcu edilir.  Kemoterapi ve radyoterapi gibi gerekli olan ek onkolojik tedavilerini alır. Belli periyotlarla düzenli olarak hekim kontrollerine devam eder.
    

 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner4