banner341

"OUAS"ta lazerli tedavi imkanı

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri, en fazla erkeklerde görülen Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu (OUAS) hakkında uyarılarda bulundu. KBB Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Erdal Seren, lazerle tedavi ile OUAS hastalığından kurtulanabileceğini söyledi. Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Erdal Seren, Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu (OUAS) hakkında bilgiler verdi. OUAS'ın nedenleri, şikayeteri, tanısı ve tedavisi hakkında bilgiler veren Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Erdal Seren, OUAS'ın lazerli tedavisinde başarılı sonuçlar alındığını söyledi.

ABONE OL

Obstrüktif Uyku ApnesiSendromu'un (OUAS), sosyal bir problem olan basit horlama ve üst solunum yolu direnç sendromunun yer aldığı “uyku ile ilgili solunum bozuklukları” diye adlandırılan hastalıklar grubunun bir üyesi olduğunu ifade eden Büyük Anadolu Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Erdal Seren, "OUAS sıklığının genel toplum içinde % 4 olduğu zannedilmektedir. Bu oran kadınlarda % 2’ye düşerken, erkek nüfusta % 5-10’a çıkmaktadır. Bunun yanı sıra OUAS’lı hastaların yaklaşık % 85-90’ı erkektir. Ayrıca OUAS’lı hastaların 2/3’ü şişman olup, OUAS sıklığı yaşla birlikte belirgin olarak artar.
Hastalığın nedenlerine baktığımız zaman; Burun girişinde glottik bölgeye kadar olan alanda üst solunum yolunu daraltan her türlü patoloji nedeni OUAS nedeni olabilir.

Obstruksiyonun lokalizasyonuna göre; 3 farklı tipi tanımlanmıştır.
Tip I    : Üstfarengeal (valofarengeal- palatal) bölge
Tip II   : Üst-alt farengeal bölge (kombine)
Tip III  : Altfarengeal (retrolingual ) bölge
Üst hava yolunun en dar bölümü olan velafarengeal bölümü üst farenks hizasındadır bu nedenle bu alan kollabsa en duyarlı bölgedir." dedi.
OUAS'tan doğan şiyaketler ve tanı
Horlama, OUAS’ın en belirgin yakınması olup OUAS hastalarının tümünde görüldüğüne dikket çeken Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Erdal Seren, "Hastaların şikayetlerine baktığımız zaman, OUAS obesite ile direkt ilişkilidir. İdeal kilosunun %15 üzerinde olanların yarısından fazlasında görülür.
Gündüz uyku hali yapar,  Gün boyu izlenen unutkanlık, hafıza kaybı, dikkat azlığı, konsantrasyon bozukluğu hastalara eşlik edebilir. Kişilik değişikliği, depresyon, entellektüel gerileme gibi sebeplere yol açar. Hastalara, Genel fizik muayene, KBB muayenesi, Fleksiblfiberoptiknazofarengolarengoskopi,
 Görüntülüme yöntemleri (BT, MRG; Sefalometrik analiz) ve Uyku çalışmaları anlamında tanı koyulabilmektedir.
Bununla birlikte, burun muayenesi ile endonazaldeformiteler başlı başına tıkanıklık yaratmalarının yanı sıra burun rezistansını yükselterek farenksteki negatif intraluminal basıncıda artırarak farenksinkollapsına yol açarlar. Eksternal nazal çatı, septum, nazal valvler, konkalar, nazal polipler ve enfeksiyonlar ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir.
Oral kavite ve Orofarenks muayenesi ile dilin pozisyonu ve büyüklüğü saptanmalıdır. Normal büyüklükteki bir dil oklüzyon planının altında kalır ve bu planı aşan bir dil; hafif, orta yada ileri derecede büyük olarak nitelendirilir. Dil ile yumuşak damak arasındaki ilişkide gözlenmelidir.
Hipofarenks Muayenesiyle de endoskopla yapılır." dedi.

OUAS'ın tedavi yöntemleri
Horlama ve uyku apnesisendromu olan hastalarda hastalığın şiddeti ve obtruksiyon lokalizasyonuna göre tedavi geniş bir yelpazeyi içermekte olduğunu söyleyen Uzman Doç. Dr. Erdal Seren hastalığın tedavisi ile ilgili olarak; Amaç horlamanın ve yoğun gün boyu uyuklamanın ortadan kaldırılması ve morbidite ile mortaliteninazaltılmısıdır. Hastalarda başvurulan tedavi yöntemleri kabaca şu ana ve alt başlıklarda incelemek mümkündür:

A. Genel önlemler
1. Genel önlemlerin başında kilo vermek gelir.
2. Yatmadan önce sedatif ilaçlardan başka narkoleptik analjezikler ve antihistaminik gibi ilaçlar alınmamalı, nikotin alımından ve ağır yemeklerden kaçınılmalıdır.
B. Spesifik Tedaviler
1. Medikal Ajanlar, 2. CPAP (ContinuousPositiveAirPressure), BİPAP, 3. İntraoral, İntranazal Aparatlar, 4. Cerrahi Yöntemler; a. Retropalatal bölge cerrahisi, b. Retrolingual bölge cerrahisi , c. Burun cerrahisi , d. Trakeotomi.
OUAS’lı hastada cerrahi tedavi endikasyonları şöyle sıralanabilir.
1. Oksijen satürasyonunun % 90’ın altında olması, 2. Gün boyu uyku halinin etkilemesi, 3. Belirgin aritmi olması, 4. Belirgin anatomik problemin olması, 5. Diğer tedavilerden fayda görmemiş olması gerekir.
A. Nazal Cerrahi: Septuma, nazal valve, konkalara ve poliplere yönelik operasyonlar planlanabilir. Tek başına çok ender olarak OUAS’da tedavi edicidir. Ancak diğer tedavi yöntemleriyle birlikte tedavi protokollerine eklendiğinde başarı oranını anlamlı derecede artırdığı göterilmiştir.
B. Retropalatal Bölge Cerrahisi: Orofarenks cerrahisi olarak adlandırılan bu cerrahi yöntemler  en sık uygulanan OUAS cerrahi yöntemleridir.
Uvulektomi: Hastaların çok az bir kısmında horlama ve apneni nedeni kalın ve / veya uzun uvuladır. Dolayısıyla son derece seçilmiş olgularda uvulektomi uygulanır.
Lazer Yardımlı Uvulopalatoplasti (LAUP): Lokal veya topikal anestezi ile 15-20 dakikada yapılabilen; uvula yeniden biçimlendirilecek ve yan kısımlarında çukurluklar oluşturulacak şekilde yumuşak damak tıraşlanır. Tekrar girişimler gerektirebilir. En önemli avantajı kanamanın neredeyse olmaması  ve hastanın hızla günlük yaşantıya dönmesidir.
C. Retrolingual Bölge Cerrahisi: Başlıca uygulanan cerrahi biçimleri;
a. Lazer MidlineGlossektomi: İntraoral uygulanan bir lazer yardımıyla dil kökünün orta hattında 2,5x5 cm’lik bir alanın eksizyonuna dayanır.
b. Lingualplasti: Lazer midlineglossektomiden daha geniş bir alan eksize edilir.
c. Radyofrekans Uygulamaları: RF enerjisiyle gelişen skarla iyileşme sonucunda dil kökü volümünde azalma beklenir.
Hastanemizde bu tür şikayetleri olan hastalara yönelik olarak diod lazer kullanılarak yapılan operasyonlar; Lazer yardımlı Endoskopik konka cerrahisi, Lazer yardımlı Uvulopalatoplasti (LAUP), Lazer yardımlı Uvulektomi, Lazer yardımlı Palatoplasti, Lazer MidlineGlossektomi ve Radyofrekans Uygulamaları başarıyla uygulanmaktadır."

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2015, 14:29
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner4