banner341

Samsun'da üst düzey önlemler alındı, 1 Nisan'a kadar uzatıldı

Samsun'da dikkat çeken vaka artışlarının yaşanması il bazında kararların alınmasına neden oldu. Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 26.02.2021 tarihli ve 9 sayılı kararıyla üst düzeyde önlemler alındı. İşte detaylar...

Samsun'da üst düzey önlemler alındı, 1 Nisan'a kadar uzatıldı ABONE OL

Samsun Valiliği'nden son dakika açıklaması, işte yeni alınan kararlar....

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 26.02.2021 tarihli ve 9 sayılı kararıyla; Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca ilimizde COVID-19 pandemisinin yayılmasının önlenmesi, kontrol altına alınması ve halk sağlığının korunması için tedbirler alınmaktadır.
Son günlerde vaka sayılarında meydana gelen artışın önüne geçilmesi, salgınla mücadelenin sürekliliğinin sağlanması ve zaafa uğramasının engellenmesini sağlamak amacıyla aşağıda belirtilen konularda Kurulumuzun daha önceki toplantılarında almış olduğu kararlar da göz önüne alınarak tedbirlerin daha sıkı denetime tâbi tutulmasına ve denetimlerin azami hassasiyet gösterilerek uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda;

İlimizde yapılan filyasyon çalışmalarının etkinliğinin artırılması ve uygulamanın zaafa uğramaması amacıyla;
Kurulumuzun 05/08/2020 tarih ve 102 sayılı toplantısında;
“1-Hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bire bir takip edilerek alınması gerekli önlemlerin belirlenmesine,

2-Hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişinin temaslılarına daha hızlı ve etkili ulaşabilmek amacıyla oluşturulan filyasyon ekiplerine kolluk birimleri ile köylerde/mahallelerde muhtar, öğretmen ve imamlarca gerektiğinde destek verilmesine,

3-Temaslı olduğu tespit edilen kişilerin bilgilendirilerek izolasyonda kalmalarının sağlanmasına,”

şeklinde alınan kararının uygulanmasına devam edilmesine,

Aynı kararın;
“7- İl bazında hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bizzat takip edilerek artış ve azalışlara göre gerekli tedbirlerin alınmasına, günlük ve haftalık artış oranlarının yüksek seyretmesi halinde ilave tedbirlerin ve denetim faaliyetlerinin en üst seviyede uygulanmasına,”

 maddesinin uygulamasının belirtildiği şekliyle yapılmasına,

Ayrıca izolasyona tabi kişilerin evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal etmeleri ve sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi boyutlarda riske attıkları da dikkate alınarak Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 14/08/2020 tarih ve 107 sayılı toplantısında alınan;
“1.İlgili birimler arasında koordinasyon tesis edilmesine, test sonuçları pozitif olan ve evde izolasyona alınan kişilerin, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen izolasyon koşullarına uymaları için elektronik imkanlar da olmak üzere her türlü tedbirin alınması suretiyle kendilerini izole etmelerinin kesin olarak sağlanmasına,”

şeklindeki kararının uygulamasının aynı şekilde devamına,

İzolasyon tedbirlerine uymayan ya da imkanı olmayan kişilerin Kurulumuzun 11/09/2020 tarih ve 114 sayılı toplantısında;
“İzolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini Valiliğimizce belirlenen Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu’nda geçirmelerine / tamamlamalarına,”

şeklindeki kararının uygulamasının aynı şekilde devamına,

Yapılan filyasyon çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermelerini sağlamak için Kurulumuzun 28/09/2020 tarih ve 119 sayılı toplantısında alınan;
“Gelinen aşamada koronavirüs tanısı konulan hastalarımızın temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi) verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edilmiştir.

Bu bağlamda koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi gereğince işlem tesis edilmesine,”

şeklindeki kararın uygulamasının titizlikle yürütülmesine,

b) Kurulumuzun 04/12/2020 tarih ve 134 sayılı kararında “ilimiz genelinde hayvan pazarlarının faaliyetlerinin ikinci bir karara kadar geçici olarak durdurulması” şeklinde alınan kararının uygulamasının devamına,

c) Kurulumuzun 08/01/2021 tarih ve 01 sayılı toplantısında alınan kararla faaliyetlerine 01 Mart 2021 tarihine kadar ara verilen sinema salonlarında bu sürenin İçişleri Bakanlığı’nın 24/02/2021 tarih ve E-89780865-153-3135 sayılı genelgesi doğrultusunda 01 Nisan 2021 tarihine kadar uzatılmasına,

d) İlimizde yapılacak cenaze törenlerinin Kurulumuzun 01/12/2020 tarih ve 133 sayılı kararında belirtildiği şekliyle uygulanmasının devamına, cenaze namazlarının, cenazenin defnedileceği mezarlıkta kılınmasına ve din görevlilerinin cenazeye katılımın 30 kişiyle sınırlı olması konusunda azami hassasiyet göstermelerine,

e) İlimizde il merkezindeki insan kalabalığının fazla olduğu caddelerden İstiklal Caddesi, Gazi Caddesi, Mecidiye Çarşısı ve Bankalar Caddesi’nde HES kontrol noktaları oluşturulmasına, vatandaşların bu kontrol noktalarında gerekli kontroller yapıldıktan sonra girişlerinin sağlanmasına,

f) Kurulumuzun 29/01/2021 tarih ve 05 sayılı toplantısında alınan kararla faaliyetleri durdurulan özel beden eğitimi ve spor salonları/tesislerinin faaliyetlerinin 01 Mart 2021 tarihine kadar durdurulması kararının 15 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmasına,

g) İlimizde ilk ve orta öğretim kurumlarının eğitim öğretim faaliyetlerinin Milli Eğitim Bakanlığı’nın konuyla ilgili genelgesi doğrultusunda 01 Mart 2021 tarihinden itibaren fiziksel mesafenin sağlanması, maske kullanılması ve temizlik kurallarına ve “Sağlık Bakanlığı Salgın ve Çalışma Rehberi”nde belirtilen;

78. COVID-19 KAPSAMINDA OKULLARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
78.1. Okullarda Alınması Gereken Genel Önlemler
78.2. Okullarda Öğrenciler, Öğretmenler ve Diğer Çalışanlara Yönelik Alınması Gereken Önlemler
78.3. Güvenlik Görevlilerini Korumaya Yönelik Önlemler
 78.4. Eğitim Alanları ve Sürecinde Alınması Gereken Önlemler
78.5. Asansörlerde Alınması Gereken Önlemler
78.6. Okul Spor Salonlarında Alınması Gereken Önlemler uyulması şartıyla başlanmasına,
78.7. Okul Kütüphanesinde Alınması Gereken Önlemler
78.8. Okul Kantininde Alınması Gereken Önlemler
78.9. Okul Mağazasında Alınması Gereken Önlemler
78.10. Çalışanların Ofislerinde Alınması Gereken Önlemler
78.11. Yemekhanede Alınması Gereken Önlemler
78.12. Servislerde Alınması Gereken Önlemler
78.13. Yatakhanelerde Alınması Gereken Önlemler
78.14. Okul Mescitlerinde Alınması Gereken Önlemler
78.15. Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırması
79. COVID-19 KAPSAMINDA OKUL PANSİYONLARINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
79.1. Genel Önlemler
79.2. Giriş Çıkışlara Yönelik Alınması Gereken Önlemler
79.3. Yemek Hizmetlerine Yönelik Alınması Gereken Önlemler
79.4. Barınma ve Etüt Hizmetlerine Yönelik Alınması Gereken Önlemler
79.5. Personele Yönelik Alınması Gereken Önlemler
79.6. Mescitlerde Alınması Gereken Önlemler
79.7. Pansiyonlarda Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırılması
79.8. Olası Vaka Durumunda Alınmasında Gereken Önlemler
88. OKULLARDA COVID-19 POZİTİF VAKA ÇIKMASI DURUMUNDA YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR
başlığı altındaki önlemlere uymaları koşuluyla faaliyetlerine başlamalarına,
h) Kurulumuzun 08/01/2021 tarih ve 01 sayılı kararıyla faaliyetleri durdurulan Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezlerinin düzenledikleri eğitim faaliyetlerinin ( Halk Eğitim Kursları ) durdurulması kararının devamına,
ı) Kurulumuzun şehir içi ulaşımla ilgili olarak;
08/09/2020 tarih ve 112 sayılı toplantısında almış olduğu;
“2- Kurulumuzun 01/06/2020 tarih ve 60 sayılı toplantısında alınan “ayakta yolcu taşıma izni ve zorunluluğu olan araçlarda, araç ruhsatındaki ayakta yolcu kapasitesinin %50’si kadar yolcu olmasına,” kararının, “fiziksel mesafe kuralının uygulanamayacağı, koltuk kapasitesinde seyreltme / kaldırma yapılamayacak otobüs, minibüs, midibüs vb. şehir içi toplu ulaşım araçlarına hiçbir şekilde ayakta yolcu alınmamasına” şeklinde değiştirilmesine,”
şeklindeki kararının uygulamasının devamına,
Kurulumuzun 10/09/2020 tarih ve 113 sayılı toplantısında almış olduğu;
“ 1. 65 yaş üstü vatandaşlarımız için Kurulumuzun 10/06/2020 tarih ve 68 sayılı sayılı toplantısında her gün sabah 10:00 ve akşam 20:00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine kararına “65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın şehir içi toplu taşıma araçlarına her gün 10:00-15:00 saatleri arasında, fiziksel mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uymaları koşuluyla faydalanabilmelerine, belirtilen saatler dışında faydalanmalarının kısıtlanmasına” ibaresinin eklenmesine,” şeklindeki kararının uygulamasının devamına,
i)  Kurulumuzun 2020 yılında 127 ve 128 sayılı kararlarında kara yolları güzergâhında yer alan yeme-içme yerlerinin belirlenen koşullara uymaları kaydıyla faaliyetlerine devam etmeleri ile ilgili yapılan başvurulardan 5’i Terme ilçesinde ve 1’i de Atakum ilçesinde olmak üzere toplam 6 (altı) işletmenin dilekçelerinde belirttikleri taleplerinin reddine,
j) İçişleri Bakanlığı’nın 02.01.2021 tarihli ve 3 sayılı genelgesi ile getirilen ülkemize giriş yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARSCoV2 PCR test ibraz etme gerekliliğinin ve negatif sonucu ibraz edemeyen kişilerle ilgili uygulanacak karantina koşullarının konuyla ilgili genelgede belirlendiği haliyle uygulanmasına devam edilmesine,
k) Samsun Valiliği’nin 28.09.2020 tarihli ve 38306375-431.05.99-E.1155 sayılı yazısıyla yapılması ileri tarihlere ertelenen "Doğa ve Afet Farkındalık Adımları (DAFA)" projesi kapsamında düzenlenecek etkinliklerin, belirtilen tarihler arasında fiziksel mesafe, maske, hijyen kurallarına ve hastalığın bulaşmasını engelleyecek her türlü sağlık önlemlerine uyulması koşuluyla gerçekleştirilmesine,
Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,
Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,
Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021, 22:22
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner4