Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim SAĞLAM: Samsun için 55 tarımsal hedef

Samsun İli Tarımsal Üretim Eylem Planı, daha önce yapılan Samsun İli Tarım Master Planı ve Samsun İli Tarım ve Kırsal Kalkınma Eylem Planının bir devamı niteliğinde olup, öngörülerin eyleme dönüştürülmesini gündemine alan bir yapıya sahiptir.
Kırsal alanda refahı yükseltmek, tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırarak istikrarlı gıda arzını sağlamak şüphesiz planlı üretimden geçmektedir. Eylem planında rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir bir tarım sektörü için uygun üretim deseni ve sistemlerinin hayata geçirilmesi hedeflenmiştir. Bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminin geliştirilmesi, pazar payı güçlü olan ürün/üretim desenlerinin belirlenmesi, yeni teknolojilerin uygulanması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini kapsayan toplam 55 Hedef belirlenmiştir.


Plan çerçevesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Kültür ve Sanat Merkezi Binasında 12.11.2021 Cuma günü bir toplantı gerçekleştirilen Toplantıya; Samsun Vali Vekili Şevket CİNBİR, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan KIRCALI, CHP Samsun Milletvekili Kemal ZEYBEK, AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Ersan AKSU, CHP Samsun İl Başkanı Fatih TÜRKEL’in yanı sıra Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki MURZİOĞLU, Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan ÇAKIR, Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan TÜTÜNCÜ, TUYAP Samsun Bölge Müdürü Oğuzhan ÇAMAŞ, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ali KORKMAZ, OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem ÖZCAN, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Bülent TURAN, ilçe ziraat odalar başkanları, STK’lar ve üreticilerden oluşan yoğun bir katılım oldu.
Gıda ve Tarımsal Sanayiye yönelik projelerle yatırımcıya ışık tutacak çalışmaların bulunduğu ve İl Müdürlüğümüzce organize edilen etkinlikte ‘Samsun İli Tarımsal Eylem Planı’ tüm sektör paydaşları ve kamuoyuna tanıtılmış oldu. Toplantıda konuşan Samsun Vali Vekili Şevket CİNBİR: “Karamsarlığa gerek yok. Gelecek çok güzel olacak. Ufka bakmamız lazım. Geleceğe odaklanmamız, hedefleri iyi belirlememiz, planlarımızı iyi yapmamız lazım. Çiftçisinden mühendisine, muhtarından valisine, meclis üyesinden milletvekiline herkesin bu noktada gönül birliği yapmak durumundadır. Bu anlayışla hayatımızı kazanmaya ülkenin potansiyelini harekete geçirip çabamızı sürdürürsek o zaman Atatürk’ün bu millete hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacak bir millet olabileceğiz. Olabileceğimize de inanıyoruz.” dedi.
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim SAĞLAM ise şunları söyledi: “Yaklaşık 9 milyarlık tarımsal üretim değeri Samsun için yeterli değil. Bu yüzden de bu eylem planını yaptık. Amacımız çiftçimizin birim alanından daha fazla ürün kazandırmak, mevcut kısıtlı olan kuraklığın baş gösterdiği aşamada neler yapabiliriz? Tarımsal inovasyon ve sanayide neler yapabiliriz? 55 hedef içine bunları koyduk. Sadece fındığı üretim dışarı satmak değil, bunun hem inovasyonunu hem de tarımsal sanayisini yapmak bize kazandıracaktır. Biz bu çalışmayı masa başında yapmadık. Pandemi döneminde 17 ilçenin tamamını inceledik. Yaklaşık bin 200 kişi bu çalışmanın içinde yer aldı. Çiftçilerimiz bize güvenin. Ekiplerimize güvenin. Dertlerinize inşallah çare olacağız. Güveninizi inşallah boşa çıkarmayız.” dedi.
Tarımsal Üretim Eylem Planı 9 bölümden oluşmuştur. 1. Bölümde; İlin sosyo- ekonomik yapısı ve ilçelerin gelişmişlik düzeyleri ele alınmıştır. 2. Bölüm; İlin tarımsal yapısına ait olup üretimin temel bileşeni olan arazi varlığı, bu arazilerden elde edilen ürünlerin üretim değeri ve Türkiye ekonomisine olan katkısı incelenmiştir. 3. Bölümde; Bitkisel Üretim başlığı altında tarla bitkileri, yazlık ve kışlık sebze, örtü altı sebze, organik tarım, iyi tarım, meyvecilik üretimi detaylı bir şekilde incelenmiştir. Samsun ilinde tarla bitkileri, sebze ve meyve üretimi içinde ülkemizde üretimde söz sahibi olduğumuz ürünler ele alınmış ve geleceği hakkında yorumlar yapılmıştır.
4. Bölüm; Hayvansal Üretime aittir. İlin büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığının geleceği, et ve süt üretimi, kanatlı hayvan varlığı, beyaz et üretimi, arıcılık incelenmiştir. Diğer başlıklarda olduğu gibi bu başlıkta da 5 yıllık hedefler ortaya konulmuştur. Uzun yıllar hayvan sayısı ve hayvansal ürünlerdeki değişimler detaylı olarak anlatılmıştır. 5. Bölümde; Samsun ilinin Su Ürünleri konusu ele alınmıştır. Samsun’un Türkiye su ürünleri sektörüne katkısı işlenmiştir. Bölgede sadece sofralık değil endüstriyel balık avcılığının da yapıldığı, Türk Somonunun önemli ihraç ürünü olduğu vurgulanmıştır. 6. Bölümde; İlin tarımsal sanayisi ve tarımsal sanayiye yönelik, yatırımcılara yön verecek proje başlıkları sunulmuştur. Samsun, Gıda ve Tarıma Dayalı Sanayi başlığı altında, çeltik (pirinç)  sanayi sektörü, un sanayi sektörü, karma yem sektörü, fındık işleme sanayi sektörü, tarım alet ve makine imalat sektörü incelenmiştir. Ayrıca, Samsun’da tarımsal yatırıma uygun alanlar, tarımsal yatırım değer zinciri ile ilgili öneriler sunulmuştur.
7. Bölümde; Samsun ilimizin 17 ilçesinin durum analizi yapılmıştır. Her bir ilçenin ayrı ayrı ekonomik yapısı,  bitkisel ve hayvansal üretimi detaylı olarak anlatılmıştır. Her ilçenin raporunun sonuç bölümü ‘İlçe Tarım Potansiyelinin Değerlendirilmesi’ başlığı altında sonuçlandırılmıştır. İhtiyaçlar somut olarak ele alınmış ve yapılacak faaliyetler belirlenmiştir. 8. Bölümde; Samsun İli Tarımsal Üretim Eylem Planın, konu başlıklarına göre hedefleri özetlenmiştir. Bu bölümde arazi varlığı, tarımsal sulama, tarla bitkileri üretimi, yem bitkileri üretimi, sebze üretimi, organik üretim, iyi tarım uygulamaları, kesme çiçek ve süs bitkileri üretimi, meyvecilik, hayvancılık-canlı hayvanlar, su ürünleri üretimi, tarımsal sanayi konularında belirlenen hedefler sunulmuştur.
9. Bölümde; Tarımsal Üretim Eylem Planında geçen hedeflere ulaşmak için faaliyetler tanıtılmış ve her bir faaliyet için performans göstergesi belirlenmiş, faaliyetin sorumlu olduğu kurum ve kuruluşun yanında destekleyici kurumlara da yer verilmiştir. Tarımsal faaliyetin gerekçesine yeterince değinilerek, 2022- 2026 yılları arasında ki süreçte kaç yılda faaliyetin tamamlanacağı belirtilerek sonuçlandırılmıştır.
Tarımsal Üretim Eylem Planının, İlimiz ekonomik ve sosyal kalkınması için yol gösterici olması, tarımın ve kırsal alanların kalkınmasına katkı sağlamasını temenni ederiz.​

 

banner4