İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısında Bir Dizi Kararlar Alındı

İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, 22.08.2019 Perşembe günü saat 14.00'da Valilik Toplantı Salonu’nda Samsun Valisi Osman Kaymak’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısında Bir Dizi Kararlar Alındı

Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Ünsal Ağaoğlu, ilgili kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile spor kulüplerinin temsilcileri katıldı.

2019-2020 sezonunda ilimizde yapılacak sportif müsabakaların sağlıklı, güvenli ve uluslararası kurallara uygun olarak yapılması, şiddet ve düzensizliğin önlenmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen toplantıda bir dizi kararlar alındı.

Alınan kararlar doğrultusunda ;

MADDE 1- 6222 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te, İl ve ilçe spor güvenlik kurullarının kuruluşu, görev, yetki ve sorumlulukları başlığı altında 5 maddenin 3 bendinde belirtilen; “Büyükşehir belediye sınırları içerisinde yer alan ilçelerde spor güvenlik kurulu oluşturulmaz. Ancak, gerekli hallerde il valisinin uygun gördüğü lig ve spor dallarında yapılan müsabakalar için büyükşehir belediye sınırları içerisinde ilçe spor güvenlik kurulu oluşturulabilir.” hükmü gereği; ilimiz Atakum, Canik, İlkadım, ve Tekkeköy haricindeki diğer ilçelerde, İlçe Spor Güvenlik Kurulları’nın çalışmalarına devam etmesi ve alınan kararların bir örneğinin, ilimiz Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü’ne gönderilmesi,

MADDE 2- 2019-2020 sezonu süresince İlimiz Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde alınacak genel tedbirler ile ilgili olarak:

Spor kulüpleri tarafından; katılım sağlayacak taraftar sayısı, takım ve taraftarların seyahat, konaklama ve programlarına ilişkin bilgilerin müsabaka gününden en az 3 gün önce ve ek-1 de belirtilen forma uygun olarak ilimiz Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü’ne bildirilmesi,

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’nce 2019-2020 sezonu başlamadan müsabakalarda görev alacak özel güvenlik personeline yönelik spor güvenliği konusunda eğitim düzenlenmesi,

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, spor alanında yaşanabilecek seyirci sağlığı ile ilgili risklere karşı önlem alınmasını ve seyircilerin sağlık merkezine ulaşımında müsabaka güvenlik amiri ve yardımcısı ile birlikte koordineli olarak görev yapmak üzere yedek görevli dâhil “Müsabaka İlkyardım Sorumlusu” belirleyerek kimlik, adres ve irtibat bilgilerinin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü’ne bildirilmesi,

Futbol, basketbol, voleybol, hentbol ve diğer amatör spor dallarında; müsabakaların oynanacağı stadyum ve salon girişlerinde yapılan aramalar esnasında, seyircilerin üzerinde bulunan metal paraların Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) kumbaralarında biriktirilmesi, tutanak tanzim edilerek konuyla ilgili görevliye teslim edilmesi,

Müsabakaların oynanacağı, spor alanlarında güvenliğin sağlanması amacıyla; İl Emniyet Müdürlüğü (Koordinasyon Şube Müdürlüğü) tarafından görevlendirme yazısı içerisinde her müsabaka için bir rütbeli personelin “Müsabaka Güvenlik Amiri” olarak, bir ya da gerekli görüldüğü durumlarda (risk kategorisine göre) birden fazla rütbeli personelin ise “Müsabaka Güvenlik Amiri Yardımcısı” olarak mülki idare amirinin onayına sunularak görevlendirilmesi,

Samsun Gençlik Spor Kulübünün (Bayan Hentbol), Samsun Anakent Spor Kulübünün (Voleybol-Basketbol) ve diğer amatör müsabakaların güvenlik tedbirlerinin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından planlanması,

Ayrıca Samsun Gençlik Spor Kulübü ve Samsun Anakent Spor Kulübü müsabakalarında gerekli güvenlik tedbirlerinin müsabaka başlangıç saatinden 1 saat önce, diğer amatör spor dallarında ise yarım saat önce alınması,

Spor salonlarında oynanacak müsabakalarda; pankartların müsabaka günü salona alınması, pankartların müsabaka seyrini engellemeyecek şekilde asılması, misafir takım pankartları kontrol edilerek misafir seyirci tribününe asılması, spor ahlakına aykırı, tahrik edici, aşağılayıcı, dil, din, mezhep, ırk, cinsiyet, küfür kötü söz, ırkçı, ideolojik görüş içeren ve benzeri amaçla hazırlanmış konusu suç teşkil eden pankartların içeri alınmaması,

Profesyonel futbol müsabakaları ile basketbol, hentbol ve voleybol en üst liginde oynanacak müsabakalarda “6222 sayılı Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin” 12’nci maddenin (hh) bendi gereğince ilgili spor kulüpleri tarafından müsabakalarda görevlendirilen genel kolluk görevlilerine beslenme uzmanınca belirlenecek kalori ve nitelikte kumanya verilmesi,

İl Jandarma Komutanlığı tarafından; basketbol, voleybol ve hentbol müsabakalarında (A) yüksek risk kategorisinde belirlenen müsabakalarda ve profesyonel futbol müsabakalarında Müsabaka Güvenlik Amirinin emrinde görev alacak şekilde yeteri kadar hazır kuvvet personeli bulundurması,

Müsabakaların oynanacağı alanlarda ilgili spor kulüpleri tarafından, seyircilerin içeri alım saatinde ambulans hizmetlerinin hazır edilmesi,

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 16.06.2016 tarih ve 30 nolu İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda genel kolluk ve özel güvenlik görevlilerine protokol tribünlerinde tahsis edilmek üzere 19 Mayıs Stadyumu’nda 10 adet, spor salonlarında 5 adet koltuk ayrılarak koltuk bilgilerinin İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi,

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından;

Müsabaka güvenlik amiri ve yardımcısı ile birlikte koordineli görev yapmak üzere yedek görevli dâhil “İtfaiye Sorumlusu” belirleyerek kimlik, adres ve irtibat bilgilerinin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü’ne bildirilmesi,

İtfaiye personelinin, Yılport Samsunspor Kulübü’nün oynayacağı müsabakalarda müsabaka başlangıç saatinden 2 buçuk saat önce; diğer müsabakalarda ise müsabaka başlangıç saatinden 1 saat önce müsabakanın oynanacağı alanda hazır edilmesi ya da müsabakanın oynanacağı alana yakın bir yerde hazır olarak bekletilmesinin sağlanması,

Yılport Samsunspor Kulübü’nün oynayacağı müsabakalarda 10 Belediye Zabıtasının müsabaka başlangıç saatinden 3 buçuk saat önce; basketbol, voleybol ve hentbol en üst lig müsabakalarında 2 Belediye Zabıtasının müsabaka başlangıç saatinden 2 saat önce ve diğer amatör müsabakalarda ise 2 Belediye Zabıtasının müsabaka başlangıç saatinden 1 saat önce görev almalarının sağlanması,

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ilgili kurum, kuruluş ve spor kulüpleri tarafından;

Spor müsabakalarının oynandığı spor alanlarındaki kamera sistemlerinin tribünleri görecek şekilde çalışır vaziyette bulundurulması,

Kamera sistemi bulunmayan tesislerin en kısa sürede tribünleri görecek ve kayıt altına alınacak şekilde kamera sistemlerinin oluşturulması,

Seyircilerin müsabakaları dijital ortamda seyretmeleri amacıyla, “Özel Seyir Alanı” olarak ilimiz İlkadım ilçesinde Cumhuriyet Meydanı ve Kurtuluş Yolu, Atakum ilçesinde Emek Parkı olarak belirlenmesi; Cumhuriyet Meydanı ve Kurtuluş Yolunda farklı bir program veya organizasyon olması halinde belirtilen alan yerine Batıpark Tören Alanının Özel Seyir Alanı olarak belirlenmesi, belirlenen alanlarda yapılacak etkinliklerde gerekli güvenlik tedbirlerinin planlanabilmesi amacıyla organizasyonu düzenleyecek tüzel veya gerçek kişilerin, organizasyon tarihinden en az 3 gün önce Mülki İdare Amirliğine yazılı olarak başvurması, bu alanlarda alkol alınmaması ve alkollü şahısların içeri girmemesi hususunda genel kolluk tarafından gerekli güvenlik tedbirlerin alınması,

MADDE 3- 2019-2020 sezonunda ilimiz Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen okul sporları müsabakalarında alınacak güvenlik tedbirleri ile ilgili olarak; 12.08.2013 tarihli 39 sayılı ve 16.06.2016 tarihli 30 nolu İçişleri Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda kolluk görevlisi talep edilmemesi, bu müsabakalarda yeterli sayıda özel güvenlik personelinin organizasyonu yapan birim tarafından görevlendirilmesi, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ise okullardan güvenliğe yardımcı olmak üzere yeteri kadar öğretmen görevlendirilmesinin sağlanması,

MADDE 4- 2019-2020 sezonunda Kamu Kurum ve Kuruluşları, Federasyonlar ve diğer kurumların düzenleyecekleri uluslararası etkinliklerde spor organizasyonları ve spor faaliyetlerinin düzenleneceği tarihten 30 gün önce; ulusal etkinliklerde spor organizasyonları ve spor faaliyetlerinin ise düzenleneceği tarihten 15 gün önce, güvenlik tedbirleri için hazırlık yapabilmesi amacıyla Mülki İdare Amirliğine bildirilmesi,

MADDE 5- 2019-2020 sezonunda Canik Belediye Spor Kulübünün (Kadınlar Basketbol) oynayacağı müsabakalarda alınacak tedbirlerle ilgili olarak;

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli güvenlik tedbirlerinin planlanması ve müsabaka başlangıç saatinden 2 saat önce görev alacak şekilde (A) yüksek risk kategorisinde (25), (B) orta risk kategorisinde (20), (C) düşük risk kategorisinde (15) personel görevlendirilmesi, ayrıca gerekli görüldüğü durumlarda belirtilen sayıların artırılması,

Müsabakalarda görev alacak özel güvenlik personelinin müsabaka başlangıç saatinden 2 saat önce görev alması,

Seyircilerin müsabaka başlangıç saatinden 1 saat önce tribünlere alınmaya başlanması,

(B) orta risk ve (C) düşük riskli müsabakalarda seyirci aramalarının polis nezaretinde özel güvenlik personelince yapılması, (A) yüksek riskli müsabakalarda ise aramaların bizzat polis tarafından yapılması,

MADDE 6- 2019-2020 sezonunda Yılport Samsunspor müsabakalarında alınacak tedbirlerle ilgili olarak;

Samsunspor Kulübü’nün 20.08.2019 tarih ve 2019/110 sayılı yazısına istinaden; müsabakalarda e-bilet (Passolig) uygulamasına devam edilmesi, müsabakaları izlemeye gelen seyircilerin 6222 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 21. maddesi 1. fıkrasında belirlenen kriterlere uygun kâğıt bilet ile tribünlere alınması, ayrıca seyircilerin ilk üst aramasının ve bilet kontrollerinin 1. güvenlik bariyerinde yapılması,

Yılport Samsunspor Kulübü tarafından;

Yılport Samsunspor taraftarlarınca pankartların müsabakadan bir gün önce stadyuma asılmasının kulüp yönetimi tarafından sağlanması, pankartların müsabaka seyrini engellemeyecek şekilde asılması, misafir takım pankartları kontrol edilerek müsabaka günü misafir seyirci tribününe asılması, spor ahlakına aykırı, tahrik edici, aşağılayıcı, dil, din, mezhep, ırk, cinsiyet, küfür kötü söz, ırkçı, ideolojik görüş içeren ve benzeri amaçla hazırlanmış konusu suç teşkil eden pankartların içeri alınmaması,

19 Mayıs Stadyumu’nda, müsabakadan 48 saat önce özel güvenlik personeli bulundurulması ve müsabakada görevli Genel Kolluk ve Özel Güvenlik personeli göreve gelmeden bu personelin stadyumdan ayrılmasına izin verilmemesi, ayrıca müsabakalarda görevlendirilecek özel güvenlik personelinin müsabaka başlangıç saatinden 3 buçuk saat önce stadyumda görev almasının sağlanması,

19 Mayıs Stadyumu’nda, ek-2 de belirtilen batı ve kuzey bölgesindeki bariyer sistemine devam edilmesinin sağlanması, herhangi bir değişikliğe gidilmenin söz konusu olması durumda İl Spor Güvenlik Kurulu’nda görüşülmek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü’ne bildirilmesi,

19 Mayıs Stadyumu’nda, ek-3 de belirtilen kapıların haricinde bir veya birden fazla kapı açılması ya da kapatılmasının söz konusu olması durumda İl Spor Güvenlik Kurulu’nda görüşülmek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü’ne bildirilmesi,

Batı üst tribün 220 ile kuzey üst tribün 224 numaralı blokların tampon bölge olarak planlanmasından dolayı bilet satışının yapılmaması,

Müsabakalarda stadyuma yaya ve araç giriş çıkışların rahatlatılması amacıyla ihtiyaç halinde proje çalışmaları yapılması, otoparkların düzenleme ve idaresini gerçekleştirmek amacı ile yeterince görevli tahsis edilmesi,

Stadyum içi ve çevresi ile ilgili fiziki değişiklik taleplerinin İl Spor Güvenlik Kuruluna yazılı olarak bildirilmesi, görüş alındıktan sonra tadilat ve düzenlemeye gidilmesi,

Passolig tarafından 50 adet davetiyenin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne, 50 adet davetiyenin Yılport Samsunspor Kulübüne verilmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü görevlilerine verilmesi ve bu davetiyelerin ilgili birimlerce teslim alınması ayrıca;

Davetiyelerin üstünde seri numarası bulunmasının zorunlu olması,

Davetiyelerin dağıtımının Yılport Samsunspor Kulübü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılması ve davetiye verilen kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası, isim ve soy isimlerinin kayıt altına alınması,

Davetiye giriş kayıtlarının müsabaka bitimi Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmesi,

Seyircilerin müsabaka başlangıç saatinden 2 buçuk saat önce tribünlere alınmaya başlanması,

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından (A) yüksek riskli müsabakalarda en az (600), (B) orta riskli müsabakalarda en az (500) ve (C) düşük riskli müsabakalarda en az (400) emniyet personeli görevlendirilmesi, ihtiyaç halinde belirlenen sayıdan fazla görevlendirmenin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılması ve görevli personelin müsabakadan 3 buçuk saat önce spor alanında görev alınması,

MADDE 7- 2019-2020 sezonu süresince İlimiz 19 Mayıs Stadyumu, Atatürk Spor Salonu ve Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nun özel güvenlik personeli planlamasıyla ilgili olarak:

Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak olan basketbol, voleybol ve hentbol en üst lig müsabakalarında, ek-4 te belirtilen planlama doğrultusunda; (A) yüksek riskli müsabakalarda 4’ü bayan olmak üzere 23 özel güvenlik, (B) orta riskli müsabakalarda 3’ü bayan olmak üzere 15 özel güvenlik, (C) düşük riskli müsabakalarda 3’ü bayan olmak üzere 13 özel güvenlik personelinin görevlendirilmesi,

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda oynanacak olan basketbol, voleybol ve hentbol en üst lig müsabakalarında, ek-5 te belirtilen planlama doğrultusunda; (A) yüksek riskli müsabakalarda 6’sı bayan olmak üzere 30 özel güvenlik, (B) orta riskli müsabakalarda 5’i bayan olmak üzere 23 özel güvenlik, (C) düşük riskli müsabakalarda 4’ü bayan olmak üzere 21 özel güvenlik personelinin görevlendirilmesi,

19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak müsabakalarda ek-6 da belirtilen planlama doğrultusunda; stadyumda bulunan tüm kapıların açılması halinde, (A) yüksek riskli müsabakalarda 70’i bayan olmak üzere 405 özel güvenlik, (B) orta riskli müsabakalarda 69’u bayan olmak üzere 381 özel güvenlik, (C) düşük riskli müsabakalarda 69’u bayan olmak üzere 357 özel güvenlik personeli; öncelikli olarak belirlenen kapıların açılması halinde ise (A) yüksek riskli müsabakalarda 51’i bayan olmak üzere 314 özel güvenlik, (B) orta riskli müsabakalarda 50’si bayan olmak üzere 299 özel güvenlik, (C) düşük riskli müsabakalarda 50’si bayan olmak üzere 282 özel güvenlik personelinin görevlendirilmesi,

MADDE 8- Müsabaka Güvenlik Amiri ve Spor Güvenliği Şube Müdür Vekili tarafından hazırlanan ve ekte sunulan 19 Mayıs Stadyumu fiziki eksiklikler raporu değerlendirildiğinde; ekte belirtilen eksikliklerle ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmaların yapılması,

MADDE 9- 08.09.2019 tarihinde saat 19.00’da 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak olan Yılport Samsunspor-Pendikspor TFF 2. Lig Beyaz Grup 2. Hafta Futbol Müsabakası ile ilgili olarak, müsabakasının (C) risk kategorisinde değerlendirilmesi kararları alınmıştır.

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun, bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve diğer Hukuki Dayanakların ilgili maddeleri doğrultusunda; İl Spor Güvenlik Kurulu’nda alınan kararların eksiksiz yerine getirilmesi, yapılacak planlamalarda her hangi bir aksaklığa mahal verilmemesi ve kararın imzalandığı tarihten itibaren uygulanmaya başlanması gerektiği oy birliği ile karara bağlanmıştır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner4


Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function set() on unknown in /home/gazetenolsun/public_html/index.php:344 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/gazetenolsun/public_html/index.php on line 344