banner341

Milletvekili Köktaş: Türkiye'yi Teknolojik üretimde, Ar-Ge’de daha ileriye taşımakta kararlılıyız

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi üzerinde konuşmasını gerçekleştirdi.

Milletvekili Köktaş: Türkiye'yi Teknolojik üretimde, Ar-Ge’de daha ileriye taşımakta kararlılıyız ABONE OL

Türkiye'yi Teknolojik üretimde, Ar-Ge’de daha ileriye taşımakta kararlı olduklarını belirten AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında, "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi hakkında söz almış bulunmaktayım. Kanun Teklifinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Bilgi Teknolojileri Kurumu olmak üzere 3 kurumun koordinasyonunda yürütülen çalışma yer almaktadır. Yürürlük ve yürütme dahil 25 maddeden oluşmaktadır.
Emek yoğun ekonomiden, bilgi ve teknoloji yoğun ekonomiye geçişin en önemli parametrelerinden biri de Teknoloji Geliştirme Bölgeleridir. Kısaca Teknoparklardır.


2001 yılında 4691 sayılı kanunla kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yasal zemine kavuşturulmuştur.
2008 yılında 5746 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında” Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte Ar-Ge ve yenilik ekosistemlerinin gelişmesine büyük katkı sağlayan Ar-Ge Merkezlerinin belgelendirilmesi resmiyet kazanmıştır. 
2016 yılında yayımlanan Ar-Ge Reform Paketi ile Tasarım merkezlerinin de Ar-Ge merkezleri gibi desteklenmesinin önü açılmıştır. 5746 sayılı Kanunun adı “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” olarak değiştirilmiş ve Kanun 1 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Bu kanun değişiklikleri ile birlikte Teknoloji, Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerinde hatırı sayılır yol alınmıştır. 
Buna göre;
2001 yılından itibaren 87 tane Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmuş olup, bunlardan 72 tanesi faal iken diğerleri yapılaşmalarını tamamlama aşamasındadır.
•    Bugün itibariyle Teknoparklarda Ar-Ge çalışması yürüten firma sayısı 6.335’e,
•    Faaliyet gösteren Ar-Ge Merkezi sayısı 1243’e, 
•    Faaliyette olan Tasarım merkezi sayısı 363’e ulaşmıştır.
•    Teknopark Ar-Ge Merkezlerinde istihdam edilen personel sayısı 65.946,
•    Ar-Ge Merkezinde istihdam edilen personel sayısı 66.469,
•    Tasarım merkezlerinde İstihdam edilen personel sayısı 7.824’tür.
•    Toplam istihdam sayısı ise 140.239’a ulaşmıştır.
•    Teknoparklarda, Ar-Ge merkezlerinde ve Tasarım merkezlerinde tamamlanan proje sayısı: 85.312’ye ulaşmıştır. 
•    Aynı merkezlerde yürütülen Ar-Ge proje sayısı: 27.562’ye ulaşmıştır.
•    Yine bu merkezlerde tescil edilen patent sayısı 8.478’e ulaşmıştır.
•    Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde 325 yabancı/ yabancı ortaklı firma yer alırken,
•    Tasarım merkezlerinde yabancı/ yabancı ortaklı firma sayısı 31'dir.
Burada net olarak ifade edebiliriz ki; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile oluşturulan yapılar birbirini tamamlayan bir ekosistem oluşturmuştur.
Bu sayede Teknopark ve Ar-Ge çalışmaları ürünleri olarak sayabileceğimiz birçok ürün ortaya çıkmıştır. Şöyle ki;
•    Covid-19 ile birlikte tüm dünyanın peşine düştüğü yoğun bakım solunum cihazı,
•    Ülkemizin sistem tasarımı yerli, prototipi geliştirilen ilk ve tek MR görüntüleme sisteminin, yerli ve yenilikçi MR görüntüleme çalışmaları yürütülmekte,
•    Yine bir Ar-Ge merkezi ürünü olan, ülkemizin ilk elektrikli, akıllı ve sıfır emisyonlu ekskavatörü,
•    Sanayi Bakanlığımızca desteklenen Ar-Ge merkezince, köstebek adı verilen tünel açma makinası,
•    Yine Bakanlığımızca desteklenen Ar-Ge merkezlerinden birinde yaklaşık 300 Türk mühendis tarafından geliştirilen yenilikçi teknolojisi ile %7-%10 oranları arasında yakıt tasarrufu sağlayan yeni nesil kamyon motoru,
•    Yine yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA’larımız, 
•    Her türlü arazide hareket edebilen tekerlekli, zırhlı muharebe araçlarımız, 
•    Temel eğitim uçağımız HÜRKUŞ,
•    Jet eğitim ve hafif taarruz uçağımız HÜRJET,
•    Büyük ses altı rüzgâr tüneli,
•    Yerli ve mili imkanlarla üretilen ve ilk teslimatı yapılan helikopter motorumuz en önemli örnekler arasındadır.
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair kanun teklif ile neler hedeflenmiştir; 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmasına karar verilen değerlendirme kurulunda teknoloji konusunda faaliyet gösteren yetkin kurum, kuruluş sayısı arttırılmakta,
Teklif ile; ülkemizde Ar-Ge yenilik ekosisteminin önemli aktörlerinden olan Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketlerinin, bünyelerinde yer alan kuluçka merkezlerini Bakanlıkça belirlenecek şartlar çerçevesinde bölge dışında da açabilmelerine imkân tanımakta ve bu şartlar çerçevesinde girişimcilerin destek, teşvik ve muafiyetlerden yararlandırılması amaçlanmaktadır.
Girişimcilerin desteklenmesinin yanı sıra ilgili idareden alınması gereken iş yeri açma ve çalışma ruhsatının da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl müdürlüklerince verilmesi ile girişimcilere önemli ölçüde kolaylık getirilmektedir.
Ekosistemin en önemli etkenlerinden biri olan sermaye fonlarının özel sektörün ayıracağı kaynaklarla kurulması ve güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Teklif ile; verilen desteklerin yanı sıra Ar-Ge binası, atölye ve buralarda yer alacak ekipmanlara yönelik desteklerde verilebilecektir.
Yüksek katma değerli Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile bunlardan doğan çıktının artırılması kapsamında, Bakanlıkça belirlenen şartları taşıyan doktora öğrencisi Ar-Ge personeli istihdam eden girişimcilerin desteklenmesi hedeflenmektedir.
Teklif ile; gerçekleşecek olan destekler, teşvik ve muafiyetlerin süresinin uzatılarak üreten, istihdam oluşturan, yüksek katma değerli ürünlerin payının artırılacağı, Ar-Ge ve yüksek teknoloji yatırımlarına büyük destekler vererek teknoloji tüketen değil teknoloji üreten bir ülke olunması hedeflenmektedir.
Teklif ile; esnek çalışma saatlerine uyumlu olarak TGB’lerde yer alan işletmeler ile özel sektör AR-Ge ve Tasarım merkezlerinde çalışan personelin faaliyetlerinin, bir kısmını bölge veya merkez dışında da yürütmesi, kanunla sağlanan destek ve muafiyetlerden aynı şekilde faydalanması amaçlanmaktadır.
Teklif ile; ulaşılması hedeflenen amaçlardan bir tanesi de yatırım ortamının iyileştirilmesidir. Yatırım ortamının iyileştirilmesi, sadece ülkede faaliyet gösteren şirketler ve yatırımcılar için değil toplumun geneli için de son derece önemlidir.
Uluslararası endeksler, yatırım yapacak olan kişi ve kuruluşların yatırım yeri ve tercihlerini belirlemelerinde kolaylaştırıcı olmaktadır. Bu endekslerde ülkelerin iş yapma kolaylığı ve dolayısıyla sahip olduğu yatırım ortamının uygunluğu bakımından şirket kuruluşu ve vergi politikaları gibi alanlarda yatırımcıların korunması, şeffaflık, süre ve maliyetler ile ilgili yapılan düzenlemeler değerlendirilmektedir. 
Uluslararası doğrudan yatırımların küresel hareketliliği ülkelerin iş yapma kolaylığı ile yakından ilgilidir.
İş yapma maliyetlerinin düşmesi, zaman tasarrufu, risklerin ve belirsizliklerin azalması ile piyasalardaki rekabetin artması, işletmelerin davranış biçimlerinin değişmesi, Türkiye’deki iş yapma kolaylığının sağlanması amaçlanmıştır.
Teklif kapsamında imza sirkülerinin kamu kurumları tarafından talep edilmemesi ve bunun yerine MERSİS kayıtlarının esas alınması, taşınır rehni uygulamasının finansmana erişimde daha etkin bir araç olarak kullanılması, elektronik ortamda şirket kuruluşuna ilişkin mevzuat altyapısının oluşturulması amaçlanmaktadır.
Diğer taraftan Teklifle; 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda değişiklikler yapılmaktadır.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, Hükümetlerimiz teknoloji, Ar-Ge ve tasarım merkezlerine önem vererek, teknolojide atacağımız milli adımların, küresel risklere ve dış şoklara karşı sigortamız olduğunu çok iyi bilmektedir. 
Türkiye’nin yeni büyüme hikayesi, Ar-Ge ve teknolojinin önderliğinde yüksek katma değerli üretimle yazılacaktır. Bu hikâyede başrolü; siyasi istikrar, güçlü hükümet, yenilikçi özel sektör ve nitelikli beşerî sermaye paylaşacaktır.
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin komisyon görüşmelerinde destek veren, katkı sağlayan TBMM’deki parti, milletvekilleri ve komisyon üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
Kanun Teklifinin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyor, Genel kurulu saygıyla selamlıyorum."

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner4