Chernobyl 4. Bölüm Ne Zaman Chernobyl yeni fragman!

"Chernobyl" isimli eserin/eserlerin yayın hakları Krea Içerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.S. (DIGITURK) 'e aittir... Buna karşılık, tarafınızdan içerik ve/veya servis sağlayıcılığı yapılan aşağıda linkleri bulunan internet sitesinde telif haklarımız ihlal edilmektedir.

Chernobyl 4. Bölüm Ne Zaman Chernobyl yeni fragman!

Uyarıya konu bu yayınlar FSEK M. 71 anlamında suç oluşturmaktadır. FSEK M. 71'in 1 numaralı bendine göre ise, "Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın isleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak islenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticari amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur."

FSEK Ek Madde 4'e göre; ". Dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla servis bilgi içerik sağlayıcılar tarafından eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin bu Kanunda tanınmış haklarının ihlali halinde, hak sahiplerinin başvuruları üzerine ihlale konu eserler içerikten çıkarılır, ihlalin devamı halinde bu defa, Cumhuriyet Savcısı’na yapılan başvuru üzerine, derhal servis sağlayıcıdan ihlale devam eden bilgi içerik sağlayıcısına verilen hizmetin durdurulması istenir.."

Yine M.71/II'ye göre; Bu Kanunun Ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında bahsi geçen fiilleri yetkisiz olarak isleyenler ile bu Kanunda tanınmış hakları ihlâl etmeye devam eden bilgi içerik sağlayıcılar hakkında, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Belirtilen nedenlerle tüm alacak ve uğradığımız/uğrayacağımız her türlü zarara ilişkin tüm dava, şikâyet, talep ve tazminat haklarımız saklı kalmak kaydıyla; bu uyarının ulaşması tarihinden itibaren derhal; içerik sağlayıcı tarafından ihlali oluşturan yayınların site içeriğinden çıkarılması ile servis sağlayıcı tarafından da sitenin bu yayınlar siteden çıkartılana kadar internet ağından kaldırılması gerektiğini; bu tip tecavüzlerin tekrarlanmamasını; aksi davranışın TTK anlamında haksız rekabet, FSEK anlamında mali/manevi haklara tecavüz oluşturması ve bu hareketin ayni zamanda Türk Ceza Kanunu anlamında ve FSEK M. 71'e göre suç olması nedeniyle cezai sorumluluğunuz için dava ve şikâyet haklarının kullanılacağını bildiririz.

Email: copyright@digiturk.com.tr | @DigiAntiFraud
Digiturk AntiFraud Team

Gökhan SANLI
Digiturk Cyber Crime Investigation

DIKKAT : Digiturk'e ait tüm Film ve Dizilerin (mevcut ve yeni yayınlanacak tüm sezonları dahil) tarafınızdan tespit edilip web siteniz üzerinden kaldırılması gerekmektedir.
Hiçbir şekilde eserlerimizin isim, fragman, resim dahil olmak üzere telif hakkıyla korunan içeriklerimizin kullanılmasına asla izin vermiyoruz.

Ihlal Bildirimi / Addendum to Notice of Infringement Sitenizde Ihlal Edilen Ürün Listesi / Titles

• Chernobyl

Örnek Ihlal Linkleri / List of Allegedly Infringing Links :

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2019, 10:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner4